Categories
Articole Legislaţie utilă

Retrospectiva lunii MAI 2018!

Angajatorul are posibilitatea de a se regresa împotriva salariatului pentru recuperarea pagubelor! – elaborat de Diana Jitaru
Potrivit legislaţiei actuale constituie contravenţie fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin lege, ordonanţă, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local…

CCR. Cine poate obţine copie electronică a înregistrării şedinţei de judecată? – elaborat de Diana Jitaru
Desfăşurarea şedinţei de judecată se înregistrează cu mijloace tehnice audio. Potrivit art. 369 alin. 6 C. procedură penală la cerere, părţile, pe cheltuiala acestora, pot obţine o copie electronică a înregistrării şedinţei de judecată…

Interzicerii unor drepturi se aplică în cazul persoanelor condamnate la pedeapsa detenţiunii pe viaţă? – elaborat de Diana Jitaru
Potrivit dispoziţiilor penale pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi poate fi aplicată dacă pedeapsa principală stabilită este închisoarea sau amenda…

Un proiect de lege prevede modificări regimului de circulaţie a cetăţenilor români. Ce aduce nou? – elaborat de Diana Jitaru
Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică un proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 …

CCR.Perimarea încalcă accesul liber la justiţie sau dreptul la apărare? – elaborat de Diana Jitaru
Orice cerere de chemare în judecată, contestaţie, apel, recurs, revizuire şi orice altă cerere de reformare sau de retractare se perimă de drept…

Autovehicul înstrăinat anterior datei constatării contravenţiei. Cine plăteşte sancţiunea pentru lipsa rovinietei? – elaborat de Diana Jitaru
Începând cu data de 1 iulie 2002 s-a introdus tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, denumit în continuare tarif de utilizare, aplicat tuturor utilizatorilor români…

Împrumuturile oferite unităților administrative, spre asigurarea serviciilor publice. Care e mecanismul de acordare? – elaborat de Tomi Tohaneanu
Toată lumea știe care-i cea mai ușoară metodă de a-ți asigura acoperirea unei cheltuieli, atunci când ai ceva probleme cu „autofinanțarea”. Recurgi la un împrumut, intri în tagma datornicilor…

Legiuitor este singurul care poate să stabilească posibilitatea de exonerare de la plată a unor obligaţii fiscale – elaborat de Diana Jitaru
Organul legislativ poate emite acte normative de anulare a obligaţiilor fiscale, iar unul dintre ele este Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale…

Sintagma “care nu a împlinit vârsta de 16 ani” este neconstituţională! – elaborat de Diana Jitaru
Urmărirea şi judecarea infracţiunilor săvârşite de minori, precum şi punerea în executare a hotărârilor privitoare la aceştia se fac potrivit procedurii obişnuite, insa exista si dispoziţii speciale…

Ce presupune Programul pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolari? – elaborat de Diana Jitaru
Având în vedere situaţia identificată la nivelul sistemului educaţional preuniversitar de creştere rapidă şi alarmantă a numărului de elevi aflaţi în situaţie de eşec şcolar şi a numărului elevilor care abandonează şcoala…

Legea de modificare a Legii privind organizarea referendumului, in atenţia CCR – elaborat de Diana Jitaru
Referendumul se organizează conform Legii nr. 3/2000 iar potrivit ultimelor noutăţi legislative această lege a suferit unele modificări care au atras obiecţii fiind invocată o excepţie de neconstituţionalitate chiar de Preşedintele României…

O dispoziţie din Legea serviciului de alimentare cu apă a fost analizată de CCR – elaborat de Diana Jitaru
Cadrul juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi controlul furnizării/prestării reglementate a serviciului public…

ICCJ a admis o sesizare în ceea ce priveşte Legea contenciosului administrativ – elaborat de Diana Jitaru
Actele administrative pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ iar în urma admiterii acţiunii autoritatea publică este obligată să încheie, să înlocuiască sau să modifice actul administrativ…

Termenul de intrare în vigoare a GDPR este aproape! – elaborat de Diana Jitaru
Intrarea în vigoare a Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale pune în dificultate pe mulţi dintre noi deoarece nu stim care sunt obligaţiile particulare care îi revin fiecărei firme…

Angajarea și remunerarea personalului ce se ocupă de proiectele finanțate din fonduri europene, în sectorul public – elaborat de Tomi Tohaneanu
Orice fel de meserie nu e rău omul să știe”, spune proverbul. Competențele suplimentare sunt apreciate pretutindeni, atunci când există. Ce-i de făcut atunci când se ivește, la nivelul unei organizații sau instituții, o problemă a cărei rezolvare este greu de găsit? Deși se spune că „nevoia te-nvață” (și adesea cam așa se întâmplă)…

Ce schimbări vor fi aduse transportului în regim de taxi? – elaborat de Diana Jitaru
În ultimii ani, piața serviciilor destinate populației, este într-o permanentă schimbare ca urmare a dezvoltării tehnicii și tehnologiilor moderne, fiind în creștere utilizarea programelor de software, a aplicațiilor web sau a aplicațiilor mobile, în scopul satisfacerii nevoilor zilnice, este necesar ca și piața serviciilor de taxi să fie adaptată noilor cerințe…

O dispoziţie din Legea privind procedurile de prevenire a insolventei, motiv de sesizare CCR – elaborat de Diana Jitaru
Regulile în domeniul prevenirii insolvenţei şi al insolvenţei sunt stabilite de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă…

Dispoziţiile privind stabilirea amenzii judiciare sunt lipsite de claritate? – elaborat de Diana Jitaru
Cei prezenţi la şedinţa de judecată sunt datori să manifeste respectul cuvenit faţă de instanţă şi să nu tulbure buna desfăşurare a şedinţei de judecată…

Parteneriatul public-privat, reglementat printr-un nou act normativ. Care sunt știrile juridice? – elaborat de Tomi Tohaneanu
Parteneriatul, cooperarea, sunt departe de-a fi realități sau concepte specifice doar epocii moderne. Au fost prezente, ca factori ai dezvoltării, de-a lungul întregii istorii umane. Nimeni n-ar putea pretinde, rămânând fidel realitatii, că Marea Piramidă din Egipt…

Ce prevede proiectul de Lege privind securitatea şi apărarea cibernetică a României? – elaborat de Diana Jitaru
Recentele evoluţii ale ameninţărilor din spaţiul cibernetic care vizează infrastructurile cibernetice ale statului au un impact relevant asupra securităţii şi apărării naţionale…

Au fost eliminate unele taxe consulare! – elaborat de Diana Jitaru
Potrivit ultimelor noutăţi legislative, unele taxe consulare au fost eliminat. Legea 117/2018 publicată în Monitorul Oficial nr. 441/2018 prevede modificarea şi completarea Legii nr. 198/2008…

Normele de aplicare a Codului fiscal – supuse unor noi modificări. Revoluția fiscală merge mai departe! – elaborat de Tomi Tohaneanu
Legislația fiscală e suficient de stufoasă, de încâlcită, pentru a putea fi comparată cu o junglă imensă. Precum selva braziliană, legislația fiscală e un teritoriu al neprevăzutului…

Modificarea Legii pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, neconstituţională – elaborat de Diana Jitaru
Legea pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei a fost recent supusă unor modificări, potrivit ultimelor ştiri juridice…

Legislaţie utilă: