Categories
Articole Transporturi

Autovehicul înstrăinat anterior datei constatării contravenţiei. Cine plăteşte sancţiunea pentru lipsa rovinietei?

Începând cu data de 1 iulie 2002 s-a introdus tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, denumit în continuare tarif de utilizare, aplicat tuturor utilizatorilor români şi străini pentru toate vehiculele înmatriculate care sunt folosite pe reţeaua de drumuri naţionale din România şi structurat în funcţie de perioada de parcurs şi de staţionare, de încadrarea în clasa de emisii poluante (EURO), de masa totală maximă autorizată (MTMA) şi de numărul de axe, după caz.

Responsabilitatea achitării corespunzătoare a tarifului de utilizare şi a tarifului de concesiune revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar în cazul utilizatorilor străini, aceasta revine în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului.

Ordonanţa Guvernului nr. 12/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România stabileşte în art. 8 alin. 1 că fapta de a circula fără rovinietă valabilă constituie contravenţie continuă şi se sancţionează cu amendă.

În practica judiciară a intervenit o problemă de interpretare a dispoziţiilor de mai sus, iar în acest sens, potrivit ultimelor noutăţi legislative, a fost sesizată ICCJ cu un recurs în interesul legii.

Problema supusă în atenţia ICCJ

Se susţine că orientarea jurisprudenţială ce corespunde literei şi spiritului legii este cea minoritară, potrivit căreia, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 8 alin. (1), raportat la art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului, răspunderea contravenţională pentru fapta de a circula fără rovinietă valabilă revine persoanelor fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, până la momentul transcrierii transmiterii dreptului de proprietate în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate?

Pe scurt se face referire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 8 alin. (1), raportat la art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, în sensul stabilirii subiectului activ al contravenţiei ce constă în fapta de a circula fără rovinietă valabilă, în cazul în care se face dovada că vehiculul a fost înstrăinat anterior datei constatării contravenţiei.

Ce a constatat ICCJ?

Dispoziţia art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, potrivit căreia responsabilitatea achitării tarifului de utilizare şi a deţinerii rovinietei valabile revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar, în cazul utilizatorilor străini, aceasta revine în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului; potrivit art. 8 alin. (1) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, fapta de a circula fără rovinietă valabilă constituie contravenţie continuă şi se sancţionează cu amendă.

Rezultă, fără nicio îndoială, că subiectul activ al contravenţiei este utilizatorul român al vehiculului (denumit în continuare utilizatorul; ipoteza utilizatorului străin nu a ridicat probleme în practica judiciară şi excedează limitelor sesizării).

Potrivit art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, prin expresia “utilizatori români” se înţelege “persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România”.

Aşadar, pentru a fi utilizator, persoana fizică sau juridică trebuie să îndeplinească două condiţii:
– să fie înscrisă în certificatul de înmatriculare;
– să fie proprietara vehiculului sau să o poată folosi în baza unui “drept legal” (expresia, uşor surprinzătoare, provine din textul ordonanţei de urgenţă).

Or, în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului cea dea doua condiţie nu mai este îndeplinită, ceea ce atrage pierderea calităţii de utilizator şi, pe cale de consecinţă, pe cea de subiect al contravenţiei.

ICCJ a admis recursul în interesul legii

Prin Decizia nr. 4/2018 publicată în Monitorul Oficial nr. 388/2018 s-a admis recursul în interesul legii şi, în consecinţă, stabileşte că, în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 8 alin. (1), raportat la art. 7 şi art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare:
– în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului, fostul proprietar pierde calitatea de utilizator şi de subiect activ al contravenţiei constând în fapta de a circula fără rovinietă valabilă;
– dovada transmiterii dreptului de proprietate se face potrivit dreptului comun.