Categories
Articole Economie Turism

Agențiile de turism obligate să contribuie la fondul de garantare pentru clienți

Atunci când vrei să pleci în vacanța mult visată faci sacrificii, strângi bani din vreme, îți faci planuri, te gândești ce locuri vei vizita și cum te vei recreea. Nu te gândești că imprevizibilul ar putea să îți strice vacanța plănuită cu grijă! Și totuși în ultima vreme au fost numeroase cazurile în care agențiile de turism au dat faliment sau au întâmpinat problemele financiare și turiștii s-au văzut cu banii dați, dar fără posibilitatea de a putea pleca în vacanță sau de a-și recupera sumele avansate.

Pentru a-i proteja pe clienți în fața acestor situații, legiuitorul a decis să adopte Legea nr. 277/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice care a fost publicată în Monitorul Oficial 8 din 4 ianuarie 2018. Prevederile sale intră în vigoare la 7 ianuarie 2018.

Răspunderea agenției de turism

Știrile juridice arată că agenția de turism organizatoare răspunde pentru buna execuție a obligațiilor asumate prin contract, chiar dacă contractul de comercializare a pachetului turistic a fost încheiat de o altă agenție de turism intermediară.

Atunci când agenția de turism nu își îndeplinește obligațiile din cauze de forță majoră, atunci agenția de turism organizatoare sau intermediară are obligația de a asigura prompt asistență consumatorului aflat în dificultate. Rețineți că dacă contractul privind comercializarea pachetului de servicii turistice a fost încheiat prin intermediul unei agenții de turism intermediare, obligația de acordare a asistenței este în sarcina ambelor agenții.

Agenția de turism intermediară răspunde pentru respectarea contractelor încheiate cu agenția de turism organizatoare, pentru plata către agenția de turism organizatoare a pachetelor turistice comercializate prin intermediul său, precum și a celorlalte obligații asumate prin contractul încheiat cu agenția de turism organizatoare cu privire la turiștii ce încheie contracte de comercializare a pachetelor turistice prin intermediul său.

Constituirea unui Fond de garantare a pachetelor turistice

Noutățile legislative prevăd că agenția de turism organizatoare care solicită și obține pentru prima oară o licență are obligația de a contribui la acest Fond cu o suma nerambursabilă datorată Fondului. Suma este utilizată pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea și funcționarea acestuia, valabilă pentru primul an de autorizare. Cuantumul acesteia  nu poate fi mai mic de 2.000 euro, echivalent în lei, ulterior urmează a fi stabilită anual.

Scopul acestui Fond  este de a proteja pe clienții care au cumpărat pachete de servicii turistice în cazul insolvenței agenției de turism organizatoare. În plus, agenția de turism organizatoare are obligația de a informa periodic agenția de turism intermediară și consumatorii care cumpără pachete turistice cu privire la plafonul individual deținut la Fond.

Știrile juridice prevăd că agențiile de turism organizatoare care își desfășoară activitatea în România și care comercializează pachete turistice către persoane fizice au obligația de a raporta valoarea garantată și de a plăti contribuția aferentă la Fond. Rețineți că valoarea garantată este valoarea totală a sumelor încasate de către o agenție de turism organizatoare direct de la consumatorii care au achiziționat pachete de servicii turistice sau printr-o agenție de turism intermediară cu titlu de contravaloare a pachetelor turistice comercializate pe teritoriul României.

Noutățile legislative prevăd că în cazul în care în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice este inclus transportul de pasageri, iar turiștii se află în imposibilitatea întoarcerii în țară din motivul nerespectării de către agenția de turism organizatoare a obligațiilor contractuale asumate în relația cu consumatorii, cheltuielile de repatriere a turiștilor vor fi suportate în procedură de urgență din resursele Fondului. În costurile de repatriere se poate include și contravaloarea serviciilor la sol care nu au fost plătite de către agenția de turism organizatoare.

Fondul va despăgubi clienții aflați în situațiile descrise mai sus, iar după plata despăgubirilor se vor îndrepta împotriva agenției de turism organizatoare care a produs prejudiciul pentru a recupera despăgubirile plătite, cheltuielile legate de instrumentarea și lichidarea pretențiilor de despăgubire, precum și pentru accesoriile cheltuielilor efectuate.

Contribuțiile agenției de turism

Pentru a obține o licență de turism valabilă pentru activitatea de organizare, agenția de turism organizatoare care combină și vinde sau oferă spre vânzare pachete de servicii turistice sau componente ale acestora, direct sau prin intermediar, are obligația de a participa la Fond.

Orice participant la Fond are obligația de a constitui o garanție de participare la Fond care se va face prin virament bancar și/sau prin scrisoare de garanție bancară, în vederea asigurării respectării obligațiilor care îi revin în calitate de participant la acesta, al cărei cuantum și metodă de calcul se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe care ar trebui să fie aprobate în 45 de zile începând cu 7 ianuarie 2018. Această garanție de participare se restituie după încetarea activității de către agenția de turism organizatoare, odată cu pierderea calității de participant la Fond, cu excepția situației în care titularul licenței de organizare nu a respectat condițiile de acordare a licenței de organizare și/sau obligațiile asumate în calitate de participant la Fond.

Știrile juridice prevăd că garanția de participare se restituie după încetarea activității de către agenția de turism organizatoare, odată cu pierderea calității de participant la Fond, cu excepția situației în care titularul licenței de organizare nu a respectat condițiile de acordare a licenței de organizare și/sau obligațiile asumate în calitate de participant la Fond.

Participanții la Fond datorează contribuții trimestriale care sunt sume nerambursabile care se calculează trimestrial pentru fiecare agenție de turism organizatoare prin înmulțirea procentului de contribuție anuală cu valoarea garantată calculată pentru trimestrul precedent. Aceasta se virează trimestrial în lei până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare trimestrului de raportare.

De asemenea, participanții la Fond au obligația să întocmească și să transmită trimestrial Fondului, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare trimestrului, raportările privind valoarea garantabilă, modul de constituire și de virare a contribuției datorate. La aceste raportări vor anexa și o declarație pe propria răspundere, prin care se atestă că datele și/sau informațiile transmise sunt reale, corecte și complete.

Neplata la termen a contribuției trimestriale duce la suspendarea temporară a licenței de turism până la plata la zi a sumelor datorate Fondului.

De reținut!

În 45 de zile începând cu 7 ianuarie 2018 se aprobă nivelul contribuției anuale necesară pentru calcularea contribuției trimestriale. În plus, în 6 luni de la data operaționalizării Fondului de garantare a pachetelor turistice, agențiile de turism au obligația reînnoirii licențelor, cele emise anterior urmând să își piardă valabilitatea. Până la expirarea celor 6 luni licențele actuale își mențin valabilitatea.