Categories
Articole Turism

A fost modificat actul normativ privind acordarea voucherelor de vacanţă! Când se vor acorda?

Acordarea voucherelor de vacanţă bugetarilor a creat un adevărat val de incertitudine, când vor fi acordate, care este modalitatea de acordare, care este valoarea acestora iar după apariţia Legii nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice aceste nelămuri au persistat.

Însă o noutate legislativă a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 506/2017, şi anume O.U.G. nr. 46/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă.

Când vor fi acordate voucherele de vacanţă?

În ordonanţă se prevede că autorităţile şi instituţiile publice acordă în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinaţie, în perioada 1 iulie 2017 – 30 noiembrie 2018, o singură indemnizaţie de vacanţă sau o singură primă de vacanţă, după caz, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat.

Însă în limita resurselor bugetare, angajatorul stabileşte când acordă voucherele de vacanţă, de comun acord cu organizaţiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanţii salariaţilor, după caz. În concluzie, aceste vouchere de vacanţă vor fi acordate dacă au fost prevăzute în buget şi rămâne la atitudinea angajatorului dacă le va aoorda sau nu.

Care este cuantumul voucherelor de vacanţă?

În cazul personalului bugetar voucherele vor fi în valoare de 1.450 lei, conform alineatului 2 indice 4 din Ordonanţă.

Însă în cazul salariaţilor din mediu privat se prevede că nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariaţilor sub formă de vouchere de vacanţă reprezintă contravaloarea a maximum şase salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată, pentru un salariat, în decursul unui an fiscal. Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este cel stabilit în condiţiile legii.

Valorile nominale permise pentru voucherele de vacanţă pe suport hârtie sunt multiplu de 50 lei, până la 100 lei, valoare nominală maximă pe voucher.

Se prevăd şi contravenţii în caz de nerespectare a dispoziţiilor legale

Astfel se prevede că constituie contravenţie şi se sancţionează cu 7 puncte – amendă acceptarea de către unitatea afiliată de vouchere de vacanţă de la alte persoane decât titularul voucherului de vacanţă.

De asemenea, constituie contravenţie şi se sancţionează cu 14 puncte – amendă şi retragerea certificatului de clasificare, respectiv a licenţei de turism acceptarea de către unităţile afiliate de vouchere de vacanţă pentru achiziţionarea de servicii care nu îndeplinesc condiţiile pachetului minim de servicii.C

Potrivit actului normativ constituie contravenţie şi fapta unităţii afiliate de a da rest în bani la voucherul de vacanţă, comercializarea voucherelor de vacanţă de către angajaţi, angajatori, unităţile afiliate şi structurile de primire turistice, diminuarea valorii nominale a voucherelor de vacanţă utilizate de angajaţi, emiterea de vouchere de vacanţă cu alte valori nominale decât cele prevăzute de lege.

Şi agenţiile de turism vor fi amendate, astfel se prevede că, constituie contravenţie fapta agenţiei de turism de a emite pachete de servicii turistice pentru achiziţionare cu vouchere de vacanţă la un preţ mai mare faţă de preţul pachetului similar de servicii achiziţionat prin alte mijloace de plată.

Iar amenzile sunt usturătoare, luaţi în calcul faptul că un punct – amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în momentul de faţă 1.450 lei.