Categories
Articole Protectia mediului

Majorarea amenzilor pentru contravențiile silvice

Pădurile de odinioară sunt astăzi doar o amintire ce a mai rămas în imaginile imortalizate sau în memoria celor care au putut să se bucure de ele. Astăzi situația pădurilor de la noi se poate rezuma ca în epigrama lui Corneliu Păunescu: ”Zvon de bine iar purcede/De la domnii avizați:/Azi pădurea nu se vede/De copacii defrișați.”

Deși în 2016 s-au luat măsuri pentru înăsprirea amenzilor pentru cei care taie fără milă aurul verde al țării, pare că aceștia și-au continuat nestingheriți treaba. Amenzile mărite și sancțiunile aplicate, în timp, nu au avut efectul scontat.

Astfel, legiuitorul a decis că trebuie să modifice cuantumul amenzilor în domeniul contravențiilor silvice, sens în care a adoptat Legea nr. 134/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice. Aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial 445 din 15 iunie 2017 și intră în vigoare la 18 iunie 2017.

Ce tipuri de sancțiuni se aplică?

Pe lângă sancțiunea principală care este amenda, legiuitorul a introdus sancțiunea contravențională complementară constând în confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din săvârșirea contravenției silvice și/sau retragerea/suspendarea autorizației/atestatului /acordului. Anterior prezentei modificări se puteau reține sau confisca bunurile.

Noi contravenții

Știrile juridice arată că este contravenție silvică și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 lei administratorul/prestatorul de servicii silvice care încheie contracte de administrare/servicii silvice cu persoanele care dobândesc exclusiv dreptul de proprietate asupra masei lemnoase, fără a fi proprietare ale terenului pe care este amplasată aceasta. Contractele sunt nule de drept.

Vor scoate din buzunar între 1.000 și 5.000 lei proprietarii/succesorii legali de fond forestier prin ocoale silvice, pe bază de contract pentru neasigurarea administrării.

Sancțiunile pentru depășirea posibilității, inclusiv ca urmare a recoltării produselor accidentale și fără existența aprobărilor legale sunt avertismentul dacă depășirea reprezintă până la 3% din posibilitate (anterior avertismentul nu era prevăzut), amenda de la 5.000 lei până la 10.000 lei, dacă depășirea reprezintă până la 3,1% -10% din posibilitate, amenda de la 10.000 lei până la 20.000 lei, dacă depășirea reprezintă până la 10,1%-25% din posibilitate și amenda de la 20.000 lei până la 30.000 lei dacă depășirea reprezintă peste 25% din posibilitate. Avertismentul se aplică administratorului fondului forestier proprietate publică sau ocolului silvic de regim.

Noutățile legislative au stabilit că este contravenție silvică și se sancționează cu amenda de la 3.000 lei până la 6.000 lei depășirea cu peste 50% a procentului de extras prin lucrări de conservare stabilit prin amenajamentul silvic la nivel de arboret. De asemenea, amenda este de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru neîmpădurirea de către ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice a suprafețelor de pădure afectate de incendii, în limita fondului de conservare și regenerare a pădurilor.

Intră în categoria contravențiilor silvice și se sancționează cu amenda de la 20.000 lei la 30.000 lei autorizarea spre exploatare a partizilor amplasate în arborete, fără aprobări legale, sau în arborete care îndeplinesc condițiile de a fi încadrate ca păduri virgine sau cvasivirgine.

Vor fi sancționați cu amendă cuprinsă între 600 lei și 1.000 lei cei care desfășoară activități în fondul forestier național sau în vegetația forestieră din afara acestuia și refuză să participe la solicitarea personalului silvic, a celui din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, al Inspectoratului general pentru Situații de Urgență și al Inspectoratului general al Jandarmeriei Române, la acțiunile de stingere a incendiilor. Anterior modificării doar personalul silvic putea solicita această participare.

Amenzi mai mari

Noutățile legislative arată că va fi sancționată cu amendă de la 1.000 lei până la 2.000 lei trecerea animalelor domestice însoțite sau neînsoțite prin fondul forestier, fără aprobare legală. Sancțiunea se aplică însoțitorului turmei, dacă animalele sunt însoțite sau proprietarului, dacă nu sunt însoțite. Anterior amenda era de la 500 lei la 800 lei.

 Cu aceeași amendă va fi sancționată aruncarea sau depozitarea în fondul forestier național a reziduurilor menajere, industriale, petroliere sau rezultate din prelucrarea lemnului, a substanțelor chimice și a apei sărate. Noutatea legislativă adusă de prezenta modificarea este că în acest caz se aplică și sancțiunea complementară de obligare a contravenientului de a aduce terenul de îndată la starea inițială, pe cheltuiala sa.

Contravenții silvice, dacă nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii

Amenda este de la 4.000 lei la 8.000 lei pentru modificarea sau casarea unui act de punere în valoare cu încălcarea normelor tehnice silvice care a dus la un prejudiciu a cărui valoare este de până la 5 ori valoarea unui metru cub de masă lemnoasă pe picior. Prejudiciul se calculează ca produs între volumul care constituie prejudiciul și prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior.

Aceeași amendă se va aplica pentru efectuarea serviciului public de punere în valoare a masei lemnoase de către ocoalele silvice la proprietarii de fond forestier și/sau vegetație forestieră din afara fondului forestier care nu au încheiat contracte de prestări servicii silvice/administrare/prestație silvică sau ale căror contracte au fost suspendate sau expiră anterior termenului de reprimire a parchetului. Aceeași sancțiune se aplică pentru constituirea actului de punere în valoare a masei lemnoase cu încălcarea normelor tehnice care are ca rezultat producerea unui prejudiciu a cărui valoare este de până la 5 ori valoarea unui metru cub de masă lemnoasă pe picior.