Categories
Articole Proiecte şi propuneri legislative Transporturi

Ordonanţa privind regimul drumurilor va fi modificată potrivit unui proiect de lege!

Masele totale maxime admise, masele maxime admise pe axe, dimensiunile maxime admise şi caracteristicile conexe pentru vehiculele rutiere admise în circulaţie pe fiecare categorie de drum public sunt prevăzute și reglementate prin Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.

În acest context, o noutate legislativă este reprezentată pe proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.

S-a argumentat că aceste modificări sunt o necesitate. Îmbunătățirea aerodinamicii cabinelor autovehiculelor ar duce la beneficii apreciabile în ceea ce privește performanțele energetice ale vehiculelor mai ales dacă acestea sunt luate în combinație cu dispozitivele aerodinamice retractabile sau pliabile atașate în spatele vehiculelor. Având în vedere limitele actuale de lungime stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, o astfel de îmbunătățire nu este posibilă fără o reducere a capacității de încărcare a vehiculelor și fără a pune în pericol echilibrul economic al sectorului transportului rutier. Astfel este necesar să se prevadă o derogare de la limitele maxime de lungime și această derogare nu trebuie utilizată pentru a crește capacitatea de încărcare a vehiculului.

Prezentul act normativ prevede derogări de la masele și dimensiunile maxime admise în circulație ale vehiculelor și ansamblurilor de vehicule, prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 43/1997. În acest sens, se propune modificarea și completarea Anexelor nr. 2 și 3 la OG nr. 43/1997 în vederea posibilității de circulație cu mase și dimensiuni majorate, fără a fi necesară autorizație specială de transport pentru depășirea acestor limite.

Totodată, se vor menționa și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele pentru a beneficia de limitele majorate de mase și dimensiuni.

De asemenea,  proiectul de act normativ transpune prevederile din Directiva (UE) 2015/719 care vizează controlul respectării maselor maxime admise în circulație pe drumurile publice din România a vehiculelor și ansamblurilor de vehicule.

Potrivit ştirilor juridice, s-a argumentat că trebuie să fim în pas cu tehnologia iar evoluțiile tehnologice oferă posibilitatea de atașare a unor dispozitive aerodinamice retractabile sau pliabile în spatele vehiculelor, în scopul reducerii consumului de combustibil.

Atașarea unor astfel de dispozitive ar duce la depășirea lungimilor maxime permise în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 43/1997. Prin urmare, având în vedere modificările aduse de intrarea în vigoare a Directivei (UE) 2015/719 este necesar să se prevadă o derogare de la lungimile maxime admise. Prezentul proiect de act normativ, urmărește să permită instalarea unor astfel de dispozitive.

Menţionăm că acest proiect este în dezbatere publică şi nu a fost încă adoptat.