Categories
Articole Avocaţi Profesii juridice Proiecte şi propuneri legislative

Avocații care au cel puțin 18 ani vechime în profesie ar putea fi magistraţi doar în urma unui interviu!

O propunere din partea Consiliului Superior al Magistraturii face mare vâlvă în ultimele zile.

Astfel, potrivit ştirilor juridice, acesta a propus ca avocații care au cel puțin 18 ani de vechime în profesie ar putea ajunge judecători sau procurori fără să mai treacă printr-un examen de admitere în magistratură, potrivit unei propuneri recente a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Mai exact, aceștia ar putea fi numiți pe posturile vacante stabilite de CSM, în urma unui interviu susținut în fața Plenului Consiliului însă condiția esențială este ca avocații să aibă o reputație profesională intactă.

În concluzie această prevedere le-ar permite avocaților cu o reputație profesională neștirbită să intre mai ușor în magistratură, fără a susține un examen scris. Propunerea celor din Consiliu este ca acești avocați să susțină un interviu în fața Plenului CSM.

Cu siguranţă sunt susţinători pro şi contra acestei propuneri. Să nu uităm că în momentul de faţă avocaţii care doresc să devină magistraţi trebuie să susţină un examen destul de dificil.

Astfel, în momentul actual avocaţii care au vechime de minim 5 ani pot susţine concursul de admitere în magistratură, concurs care constă în trei probe: proba scrisă, raţionamentul logic şi interviul. Diferenţa între candidaţii care au vechime şi cei care nu au vechimea menţionată mai sus constă în faptul că după admitere vor urma o perioadă de pregătire de 6 luni fiind mai apoi numiţi în funcţiei.

Concret, proiectul prevede:

După articolul 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare se introduce un nou articol, articolul 33 indice 1 , cu următorul cuprins:

„Art. 33 indice 1 – (1) Persoanele care au ocupat minim 10 ani funcţia de judecător sau procuror, care nu au fost sancţionate disciplinar, nu au avut abateri de la codul deontologic, au avut numai calificativul ”foarte bine” la toate evaluările şi și-au încetat activitatea din motive neimputabile, pot fi numite, fără concurs sau examen, în funcţiile vacante de judecător sau procuror, la instanţe sau parchete de acelaşi grad cu cele unde au funcţionat sau la instanţe ori parchete de grad inferior.
(2) Avocaţii cu o vechime în profesie de cel puţin 18 ani, care nu au fost sancţionaţi disciplinar şi nu au avut abateri de la codul deontologic, pot fi numiţi în funcţii vacante de judecător sau procuror la judecătoriile sau parchetele care funcţionează pe lângă acestea, stabilite de către Consiliul Superior al Magistraturii.
(3) Nu pot fi numite în funcţiile de judecător sau procuror persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) care au făcut parte din serviciile de informaţii înainte de 1990 sau au colaborat cu acestea.
(4) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (2). Procedura de verificare a îndeplinirii acestor condiţii se stabileşte prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.
(5) În vederea numirii în funcţia de judecător sau procuror, persoanele prevăzute la alin. (1) și (2) susţin un interviu în faţa Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.
(6) Dacă pentru aceleași posturi există și cereri de transfer ori s-au început procedurile pentru ocuparea acestora prin promovare, se va da prioritate promovărilor sau cererilor de transfer.
(7) Dispoziţiile art. 33 alin. (14) se aplică în mod corespunzător.
(8) O persoană poate fi numită o singură dată în funcţia de judecător sau procuror în condiţiile prezentului articol.”

Această propunere aduce o modificare majoră dacă ne raportăm la cele menţionate mai sus. Menţionăm că prevederile propunerii nu se aplică momentan. Acestea mai trebuie aprobate de Guvern, votate de parlamentari, promulgate de șeful statului și publicate în Monitorul Oficial.