Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Proiectele de importanță națională în domeniul gazelor naturale afectează dreptul de proprietate al românilor?

conducta-gaze
Dreptul de proprietate privată este garantat de însăși Constituția României, însă orice regulă are și excepțiile ei. Așa se face că legea fundamentală a țării a precizat că „nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă și prealabilă despăgubire.” Și uite așa, românii nu au cum să își apere proprietatea atunci când se decide că pe terenul lor se vor face anumite construcții de importanță națională și primesc doar o despăgubire modică pentru că rămân fără proprietatea lor.

Faptul că până în 2020 trebuie să fie construită conducta Bulgaria-România-Ungaria-Austria care va permite exportul gazelor naturale de la Marea Neagră spre Austria și constructorul este deja în întârziere, l-a determinat pe legiuitor să adopte o lege în care sub umbrela declarării unor proiecte ca fiind de importanță națională să treacă pe planul doi ariile protejate, pădurile, terenurile agricole, dreptul de proprietate și protejarea mediului înconjurător.

Dacă inițial am crede că această lege ar fi doar pentru construcția acestei conducte din lecturarea sa rezultă că prin Hotărâre de Guvern orice proiect va putea fi declarat de importanță națională cu consecințele de rigoare pentru români.

Detalii cu privire la modul în care vor putea fi despăgubiți cei pe a căror proprietate vor trece aceste conducte de gaze, care este procedura pentru realizarea acestor proiecte, sunt descrise în legea 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial 848 din 25 octombrie 2016 cu intrare în vigoare la 28 octombrie 2016.

Ocuparea pădurilor pentru realizarea proiectelor se face cu titlu gratuit!         

Nu era suficient măcelul care exista în pădurile noastre în care braconierii au tăiat fără milă aurul verde, era nevoie ca pădurile să fie folosite pe post de șantier pentru realizarea unor proiecte declarate ca fiind de importanță națională în domeniul gazelor naturale. Nimeni nu a amintit ce se întâmplă cu fauna din aceste păduri, cu zonele care vor fi defrișate pentru realizarea acestor mărețe construcții și ce consecințe vor fi pentru mediul înconjurător.

Știrile juridice prevăd că ocuparea temporară a terenurilor forestiere proprietate publică a statului se va face cu titlu gratuit pe toată durata de existență a conductelor aferente acestor proiecte. Practic, nu se va achita contravaloarea pierderii de creștere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta de exploatare tehnică.

Dacă vor fi utilizate terenuri proprietate privată se va achita chirie și contravaloarea pierderii de creștere determinată de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilității tehnice. Acestea se vor determina prin înțelegere cu proprietarul terenului forestier și se vor achita de către inițiatorul proiectului. Legea nu prevede ce se întâmplă dacă proprietarul nu își dă acordul sau nu se ajunge la un acord cu privire la sumele pe care le solicită. Cel mai probabil din poziția pe care o are acesta nu poate negocia și nici nu se poate opune realizării acestor lucrări pe terenul său, pentru că titulatura de proiect de importanță națională îi blochează orice opoziție.

Proprietarii fără drepturi

Noutățile legislative prevăd că pentru toate lucrările aferente acestor proiecte de importanță națională în domeniul gazelor, exercitarea dreptului de servitute se va realiza de drept fără să fie necesar acordul prealabil al proprietarilor imobilelor afectate de lucrări. Practic, inițiatorul proiectului doar îi notifică pe proprietari ca să aibă cunoștință despre ce se va întâmpla pe proprietatea lor fără să conteze dacă aceștia sunt sau nu de acord. Trăiască dreptul de proprietate în România!

Pentru instalațiile de suprafață și pentru exercitarea dreptului de uz, inițiatorul proiectului va achita proprietarilor o indemnizație anuală, dar abia după ce va termina lucrarea. Nici aici legea nu prevede detalii cu privire la această plată.

Pentru exercitarea dreptului de uz și servitute asupra imobilelor se vor achita indemnizații către proprietari în schimbul limitării dreptului de folosință ca urmare a efectuării lucrărilor și despăgubiri pentru pagubele cauzate proprietarilor afectați de exercitarea dreptului de servitute.

Accepți despăgubirea sau nu!

Modul în care legiuitorul a redactat textul de lege pare că îi plasează pe proprietari în postura de a accepta despăgubirile pe care inițiatorul de proiect le va achita. Inițiatorul proiectului anunță că va începe lucrarea și va acorda despăgubiri într-un anumit cuantum. Proprietarii pot lua poziție și pot depune cereri la primărie prin care să își exprime punctul de vedere.

Legiuitorul a decis că indemnizația sau despăgubirea se va achita doar proprietarilor care își dovedesc drepturile prin hotărâri judecătorești definitive. În mod halucinant, dacă apar litigii, despăgubirile nu vor fi achitate până la finalizarea procesului, dar lucrările vor merge înainte folosindu-se de proprietatea respectivă.

Dacă nu se depune nicio solicitare scrisă, inițiatorul proiectului va trimite o notificare către proprietari cu sumele propuse ca indemnizație/despăgubire. Fără să le lase posibilitatea de a negocia aceste sume legiuitorul a prevăzut că sumele vor fi consemnate în conturi bancare pe numele inițiatorului proiectului la dispoziția celor îndreptățiți. Aceștia pot ridica sumele în 5 ani. Dacă depășesc acest termen pierd despăgubirea și banii rămân la inițiatorul proiectului.

Nemulțumit de cuantumul despăgubirii? Te poți adresa instanței!

Proprietarii nemulțumiți de cuantumul sumelor pot formula acțiune la tribunalul de la locul situării imobilului într-un an de la data afișării listelor finale cu numele proprietarilor și sumele aferente acordate de inițiatorul proiectului. Pe parcursul procesului sau al căilor de atac lucrările nu vor fi afectate, vor merge înainte ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat!

Știrile juridice prevăd că procesele se judecă cu urgență. Hotărârea pronunțată este executorie și se poate ataca cu apel în 10 zile de la comunicare. Aici pare a fi un non-sens pentru că tot legiuitorul a spus că existența procesului și a căilor de atac nu vor afecta lucrările, astfel încât existența hotărârii executorii este doar pe hârtie, nu îi ajută cu nimic pe proprietari!

Fără proprietate și fără drepturi!

Legea nu oferă niciun drept celor care vor fi afectați de aceste lucrări pompos numite de importanță națională. Nu va conta dacă vor accepta sau nu ca pe terenul lor să se efectueze lucrări, pentru că oricum nu îi va întreba nimeni, nu va conta dacă vor accepta sau nu despăgubirea și își vor căuta dreptatea în instanță, pentru că indiferent de soarta procesului, lucrările vor merge înainte. Nimeni nu s-a gândit la mediul înconjurător, la drepturile omului, la faptul că un cetățean al unui stat european ar trebui să aibă  și drepturi nu doar obligații.

La noi regula este că „auzind că au fost încălcate drepturile omului, guvernul a promis că îl va călca pe omul cu drepturile călcate.”  (Victor Martin)