Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Nerespectarea dispoziţiilor privind regimul drumurilor implică contravenţii şi sancţiuni?

2096___dsc6714Infrastructura din România este o problemă spinoasă şi de care nu suntem foarte mândri. Suntem blamaţi la nivel european şi mulţi europeni ne evită tocmai datorită drumurilor proaste şi a lipsei autostrăzilor.

Ministerul Transporturilor şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în limitele competenţelor lor, coordonează din punct de vedere tehnic şi metodologic întreaga reţea de drumuri deschise circulaţiei publice.

Ordonanţa nr. 43/1997 privind regimul drumurilor prevede regulile care trebuie respectate şi contravenţiile în caz de nerespectare.

Art. 61 din ordonanţa menţionată mai sus prevedea că “Pe lângă amenzile contravenţionale aplicate persoanelor fizice şi juridice de către personalul cu atribuţii de inspecţie şi control împuternicit de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii pentru nerespectarea prevederilor referitoare la circulaţia pe drumurile publice cu depăşirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, contravenientul are obligaţia de a achita în contul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., respectiv al administratorului drumului, cu titlu de tarif de despăgubire, sumele stabilite potrivit anexei nr. 5.”

Acest articol cât şi anexa nr. 5 au făcut obiectul unei excepţii de neconstituţionalitate. S-a susţinut că prevederile de lege criticate sunt neconstituţionale, având în vedere inexistenţa unor reglementări clare şi precise în privinţa naturii juridice a tarifului de despăgubire şi a modalităţii de aplicare a dispoziţiilor privind calcularea şi plata acestuia, în mod diferenţiat, pentru depăşirea masei maxime autorizate pe axă pentru marfa divizibilă transportată. Susţine că lipsa de claritate şi precizie a prevederilor art. 61 alin. (3) – (5) şi ale anexei nr. 5 lit. a) – o) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 a determinat interpretări diferite privind calificarea şi sancţionarea contravenţiei. În susţinerea criticilor de neconstituţionalitate, invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale referitoare la prevederile art. 8 alin. (3) şi ale anexei nr. 4 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România.

Curtea Constituţională a decis că impunerea achitării concomitente a unei amenzi contravenţionale şi a unui tarif de despăgubire se justifică prin posibilitatea cumulării răspunderii contravenţionale cu răspunderea civilă delictuală. Astfel, dacă în cazul răspunderii contravenţionale se urmăreşte sancţionarea unei conduite ilicite, prin stabilirea răspunderii civile se tinde la repararea prejudiciului produs unui anumit subiect de drept, în speţă, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, care, potrivit art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 3 octombrie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare, este persoană juridică de interes strategic naţional, care desfăşoară, în principal, activităţi de interes public naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale şi autostrăzilor. Stabilirea pe cale legală a tarifului de despăgubire se impune în vederea asigurării unei modalităţi eficiente de recuperare a prejudiciului suferit, în considerarea importanţei protejării reţelei de drumuri naţionale din România şi a necesităţii menţinerii acesteia într-o stare care să ofere deopotrivă siguranţă circulaţiei şi condiţii optime pentru desfăşurarea traficului rutier. Din aceste motive a respins, ca neîntemeiată, excepţia prin Decizia nr. 564/2016 publicată în Monitorul Oficial nr. 832/2016.

Menţionăm faptul că prin Legea nr. 198/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 529/2015, dispoziţiile care au făcut obiectul excepţiei de neconstituţionalitate au fost abrogate.