Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Economie Fiscalitate Formulare/declaraţii

Înregistrarea efectuată pentru comercializarea combustibililor, alcoolului, tutunului – modificări procedurale

acntntTot mai des întâlnite sunt acele situații în care, la scurtă vreme de la publicarea unei reglementări în „Monitorul Oficial”, survine necesitatea modificării sale. Când vine vorba despre o reglementare fiscală, sunt maxime șansele de-a se petrece acest fenomen.

Legislația fiscală nu doar că se dezvoltă precum Făt-Frumos, care creștea într-un an cât alții-n trei, dar mai trece și prin periodice intervenții și facelift-uri, mai abitir ca o celebritate hollywoodiană terifiată de primele semne de îmbătrânire. Astfel, din schimbare în modificare, actele normative ajung de nerecunoscut. Și totuși trebuie să fie (re)cunoscute!

În „Monitorul Oficial” 626/16.08.2016 a fost publicat Ordinul 2329/2016 privind modificarea și completarea OPANAF 1849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, GPL, biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, precum și pentru modificarea OPANAF 1850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice sau tutun prelucrat, precum și pentru aprobarea modelului unor formulare.

 

Știri juridice pentru distribuitorii de alcool și tutun

Activitatea de distributie și de comercializare angro de băuturi alcoolice sau tutun prelucrat, cu sau fără depozitare, va fi înregistrată la cererea contribuabililor interesați, prin depunerea formularului „Cerere de înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice sau tutun prelucrat”.

Depunerea cererii se va realiza la autoritatea vamală teritorială într-a cărei rază își are contribuabilul sediul social sau, după situație, la serviciul de autorizări din Direcția Generală a Vămilor.

Pentru a distribui sau comercializa angro, cu depozitare, băuturi alcoolice sau tutun prelucrat, operatorii economici trebuie să posede spații de depozitare adecvate, să aibă înscrisă activitatea de comercializare și distribuție angro a băuturilor alcoolice sau a produselor din tutun în obiectul de activitate și să fie dotați cu mijloacele de trebuință pentru descoperirea marcajelor false/contrafăcute, dacă-s comercializate produse ce trebuie marcate.

De asemenea, societatea nu trebuie să fie inactivă fiscal sau să nu funcționeze. E necesar să fie prezentat certificatul de cazier fiscal al administratorului societății, din care trebuie să absenteze sancțiunile penale pentru infracțiuni precum falsul, delapidarea, abuzul de încredere, luarea de mită, evaziunea fiscală.

Dacă apreciază că este nevoie, autoritatea vamală teritorială îi poate cere operatorului economic să ofere date sau acte suplimentare ori poate efectua constatări la fața locului, potrivit Codului de procedură fiscală.

Pornind de la datele obținute, va fi alcătuit un referat, din care nu vor absenta mentiunile privind satisfacerea/neîndeplinirea condițiilor solicitate, precum și propunerea de aprobare/respingere a solicitării de comercializare angro de băuturi alcoolice ori tutun prelucrat.

Întrucât condițiile trebuie îndeplinite în mod cumulativ, nesatisfacerea unei singure exigențe conduce la neaprobarea cererii de eliberare a atestatului pentru distribuția și comercializarea angro de băuturi alcoolice sau tutun prelucrat.

De va fi aprobată cererea, va fi emis atestatul de către autoritatea vamală teritorială. Atunci când cererea n-a putut fi aprobată, va fi emisă o decizie în care vor trebui prezentate motivele de fapt și de drept pentru care înregistrarea activității de distribuție și comercializare angro, cu sau fără depozitare, n-a fost efectuată, iar atestatul n-a fost emis.

Dacă operatorul economic se va considera vătămat, prin decizie, în drepturile sale, are posibilitatea de-a face contestație. Activitatea ce face obiectul atestatului poate fi efectuată de la data la care atestatul este valabil.

Atenție! Dacă a fost deschisă procedura falimentului sau dacă se va constata, în justiție, că actele pe care s-a întemeiat emiterea atestatului sunt false, precum și dacă au fost oferite date inexacte odată cu cererea, atestatul de comercializare va fi revocat.

 

În atenția distribuitorilor de combustibili

Operatorilor economici deținători de atestate valabile, emise-n temeiul OPANAF 2491/2010 pentru aprobarea procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice, li s-a pus la dispoziție un termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a OPANAF 2329/2016 pentru a putea depune o nouă cerere de înregistrare la autoritatea competentă.

Actul normativ a adus o nouă definiție a atestatului, acesta fiind documentul eliberat de către autoritatea competentă ce atestă înregistrarea unității de comercializare fără depozitare sau a depozitului angro care desfășoară activități de distribuție și comercializare a produselor energetice.

În același timp, a fost introdusă și o definiție a unității de comercializare fără depozitare, aceasta reprezentând structura organizatorică – sediu social, sucursală, punct de lucru sau sediu secundar – a operatorului economic prin care sunt comercializate angro produsele energetice, fără depozitarea lor. Sub incidența procedurii de înregistrare vor intra operatorii economici care doresc să distribuie și să comercializeze în sistem angro, cu sau fără depozitare, produse energetice.

Activitatea de distribuție și comercializare în sistem angro, cu sau fără depozitare, este înregistrată la solicitarea operatorilor economici, prin depunerea cererii de înregistrare a activității. Din ultimele noutăți legislative rezultă că înregistrarea activității de distribuție și comercializare în sistem angro de produse energetice, cu depozitare, se efectuează pentru fiecare depozit angro.

Operatorii economici care doresc să distribuie și să comercializeze produse energetice în sistem angro, cu depozitarea lor, trebuie să îndeplinească mai multe condiții, la momentul în care vor depune cererea și pe durata comercializării/depozitării produselor energetice.

Printre aceste condiții se numără cerința de a avea înscrisă activitatea (comercializarea angro de produse energetice) în obiectul de activitate, condiția ca societatea să nu fie declarată inactivă fiscal, cerința dotării depozitului angro cu rezervoare supuse verificării metrologice sau cerința dotării depozitului cu sisteme de gestiune stocuri, plus un sistem de supraveghere video a rezervoarelor.

Cu titlu de știri juridice, trebuie precizat că pentru operatorii economici care vor să distribuie și să comercializeze în sistem angro produse energetice, fără însă a le depozita, a fost prevăzută îndatorirea îndeplinirii mai multor condiții, la momentul depunerii cererii și pe durata distribuției/comercializării produselor energetice (benzină, motorină etc.).

Aceștia trebuie să aibă înscrisă, în obiectul propriu de activitate, comercializarea în sistem angro a produselor energetice în ceea ce privește unitatea de comercializare pentru care e cerută înregistrarea. Societatea va trebui să se afle în funcțiune, să fie activă fiscal.

Din noile știri din contabilitate reiese că în certificatul de atestare fiscală nu trebuie să figureze vreo datorie. Va trebui să fie prezentat certificatul de cazier judiciar al administratorului societății, în care nu trebuie să existe sancțiuni penale ocazionate de către infracțiuni precum falsul, înșelăciunea, delapidarea, darea de mită, evaziunea fiscală, spălarea de bani.

Dacă va considera că se impune în scopul soluționării cerererii, autoritatea vamală teritorială poate efectua constatări la fața locului, în acord cu procedura fiscală. Sau va solicita să i se furnizeze informații suplimentare. Operatorul economic se va conforma, pe cât posibil. Există altă cale?!