Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

`Menirea firească a şcolii nu e să dea învăţătură, ci să deştepte`

descărcare (2)

Ne propunem să începem acest articol cu un citat. Nicolae Slavici spunea că: “Menirea firească a şcolii nu e să dea învăţătură, ci să deştepte cultivând destoinicirile intelectuale în inima copilului, trebuinţa de a învăţa toată viaţă”.

Nu avem nicio îndoială că cei mai mulţi dintre cei implicaţi în educaţie şi învăţământ, dar şi simplii părinţi sau cetăţeni interesaţi de soarta viitorului ţării lor sunt de acord cu Nicolae Slavici. Iar pentru ca şcoala să cultive “destoinicirile intelectuale”, şi am adaugă noi şi practice ale copilului, ea ar trebui să ştie atât cum să o facă prin curriculum, pedagogie, resurse şi politici înţelepte dar şi care sunt “destoinicirile” fiecărui copil care îi intră pe poartă. Şcoala, universitatea, părinţii, organizaţiile non guvernamentale şi partidele trebuie să se pună de acord asupra direcţiei spre care să se îndrepte societatea românească, să creeze cadrul necesar astfel încât copiii de astăzi să simtă “trebuinţa de a învăţa toată viaţă” pentru propria desăvârşire.

Sistemul educaţional românesc a fost şi rămâne unul controversat. În acest domeniu au fost numeroase reforme, fiecare ministru al educaţiei a venit cu idei noi şi şi-au propus aducerea educaţiei naţionale la nivelul celei europene şi chiar internaţionale.

Legea educaţiei a suferit recent noi modificări prin Legile 140 şi 141/2016 publicate în Monitorul Oficial nr. 529/2016 care pot fi consulate pe portalele juridice.

Ce modificări prevăd acestea?

Legea nr. 140/2016 prevede modificarea art. 277 din Legea 1/2016. Astfel, conform acestei modificări copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine şi internate. Beneficiază de prevederile de mai sus şi copiii personalului didactic şi didactic auxiliar pensionat din sistemul de învăţământ, precum şi copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ. Spre deosebire de vechea reglemetare acum se bucură de aceste facilităţi şi copii personalul didactic auxiliar în activitate precum şi copii personalului didactic şi didactic auxiliar pensionat.

Potrivit legislaţiei, legea nr. 141/2016 prevede modificarea art. 63 din Legea educaţiei. Alin. 3 al articolului menţionat anterior se va modifica şi se propune ca în situaţii excepţionale, formaţiunile de preşcolari sau de elevi pot funcţiona sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, pe baza unei justificări din partea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ care solicită exceptarea de la prevederile legale. Mai mult se introduce un nou alineat care prevede că situaţiile aprobate de inspectoratul şcolar se comunică Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi autorităţilor locale pentru asigurarea finanţării.

Aceste modificări vin în sprijinul personalului didacttic prin acordare unor facilităţi şi clarificarea acelor situaţii când nu se întruneşte efectivul minim pentru ca o unitate să funcţioneze sau dacă se depăşeşte maximul de efectiv.

Propuneri pentru îmbunăţirea sistemului educaţional

Un lucru esenţial ar fi ca toate şcolile să aibă, pe lângă conţinuturi, obiective şi cadre cheie la fiecare materie şi, pe lângă activităţile extraşcolare despre care se poate discuta separat, acel “portret” al elevului. Astfel elevii ar trebui să devină după terminarea ciclurilor de învăţământ: persoane ce gândesc; capabili să comunice; posesorii unor principii cum ar fi onestitate, demnitate şi responsabilitate; persoane cu o viziune echilibrată a realităţii care să-i ajute să poate lua decizii logice şi etice; deschişi la minte – cu o toleranţă şi înţelegere a altor culturi; oameni ce reuşesc să combine armonios dezvoltarea intelectului cu dezvoltarea fizică şi psihică; capabili să-şi evalueze părţile pozitive, limitele şi experienţele astfel încât să-şi poată urma propria dezvoltare; persoane capabile de compasiune, de empatie şi respect pentru situaţiile şi sentimentele altora. Ar trebuie să se pună mai mult accentul pe latura umană, iar odată cu dezvoltarea acesteia se va dezvolta şi latura intelectuală.

Încheiem în aceaşi notă, cu un citat în care Aristotel spunea că “În vremurile moderne părerile oamenilor despre educaţie sunt împărţite. Nu este o părere general împărtăşită despre ceea ce tinerii ar trebui să înveţe, atât în relaţie cu virtuţile morale dar şi cu succesul în viaţă. Nu este clar nici dacă educaţia ar trebui să fie mai degrabă preocupată cu dezvoltarea intelectului sau a caracterului. Evenimentele contemporane au făcut problema şi mai dificilă şi nu este cert dacă educaţia ar trebui să fie în primul rând vocaţională, morală sau culturală. Unii le recomandă pe toate trei”.