Categories
Articole Drept civil Dreptul proprietăţii

La darea în plată ești absolvit de impozitul pe transferul dreptului de proprietate imobiliară

darea in plata
Legea dării în plată a părut a fi colacul de salvare a multor persoane pe care datoriile la bănci le-au adus în situații limită. Lansată cu surle și trâmbițe, această lege s-a dovedit a nu fi chiar elaborată în interesul românului sufocat de datorii și cuprinde clauze care arată că banca nu își asumă niciun risc.

Deși s-a discutat de atâtea ori pe marginea acestei legi, legiuitorul a omis să precizeze ce se întâmplă cu impozitul pe care orice român îl datorează atunci când vinde un imobil. În acest sens, a fost elaborată OUG 32/2016 pentru completarea legii 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale care a fost publicată în Monitorul Oficial 488 din 30 iunie 2016.

În cazul dării în plată nu se achită impozitul

 Știrile juridice precizează că în cazul în care se sting obligațiile asumate prin credite prin transferul proprietății imobiliare din patrimoniul personal conform prevederilor legii dării în plată, s-a stabilit că nu se va datora impozitul aferent transferului de proprietate. Rețineți că această regulă este valabilă doar pentru o singură operațiune de dare în plată.

Aceste prevederi se aplică debitorului, codebitorilor, plătitorilor, garanților personali sau ipotecari ai debitorului dacă prin darea în plată se transferă dreptul de proprietate imobiliară din patrimoniul personal al acestora. Regula este că aceste persoane vor beneficia de această scutire de impozit o singură dată pentru prima operațiune de dare în plată, indiferent de calitatea pe care o au în altă operațiune de dare în plată.

Pentru ca să nu apară confuzii și pentru a exista o evidență clară a primei operațiuni de dare în plată care va fi scutită de impozit, legiuitorul a decis să înființeze la nivelul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România Registrul național notarial de evidență a actelor de dare în plată (RNNEADP) care este administrat de Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale (CNARNN- Infonot).  În acest registru se vor înscrie actele autentificate de notarul public și hotărârile judecătorești de dare în plată emise.

Dacă darea în plată are loc în fața notarului public, cei în cauză vor cere notarului să le elibereze un certificat care să ateste faptul că nu s-a mai înregistrat niciun alt act de dare în plată până la autentificarea actului de dare în plată de către acesta. Notarul nu va încasa impozitul pe transferul proprietății imobiliare dacă din certificat rezultă că este prima operațiune de acest fel.

S-a stabilit că notarii care autentifică acte de dare în plată au obligația să le transmită RNNEADP în aceeași zi, în vederea înregistrării lor și precizarea persoanelor fizice care au calitate de parte în actul de dare în plată.

Dacă darea în plată are loc pe cale judecătorească, persoanele fizice au obligația de a trimite un exemplar al hotărârii judecătorești definitive la CNARNN în 30 de zile de la comunicarea acesteia pentru a fi înregistrată în RNNEADP. Pentru a beneficia de scutirea de impozit, persoanele au obligația de a depune o cerere la organul fiscal competent, în 90 de zile de la comunicarea hotărârii judecătorești, sub sancțiunea decăderii. În cerere se vor trece datele de identificare ale contribuabilului, calitatea de parte în cadrul hotărârii judecătorești obținute conform legii dării în plată, numărul și data hotărârii, adresa bunului imobil înstrăinat.

La cerere vor atașa certificatul eliberat de CNARNN din care să rezulte că hotărârea judecătorească definitivă s-a înregistrat în RNNEADP și nu s-a mai înregistrat niciun alt act de dare în plată până la înregistrarea hotărârii.

Ce se întâmplă cu cei care au înstrăinat deja imobilul prin darea în plată ?

Scutirea cu privire la acest impozit se aplică din 30 iunie 2016, dată la care OUG 32/2016 intră în vigoare.  Cei care anterior datei de 30 iunie 2016 au înstrăinat imobilul vor beneficia de scutirea de la plata impozitului aferent transferului de proprietate doar pentru prima operațiunea de dare în plată.

Cei interesați vor depune o cerere însoțită de certificatul CNARNN la organul fiscal competent. Dacă decizia de impunere nu a fost emisă sau nu a fost comunicată până la data depunerii cererii, decizia de impunere nu se mai emite sau nu se mai comunică. Dacă decizia a fost emisă și comunicată, impozitul și accesoriile aferente acestora, neachitate până la 30 iunie 2016, se anulează, prin emiterea unei decizii de anulare a obligațiilor fiscale care se comunică contribuabilului.

Știrile juridice prevăd că această cerere se depune la organul fiscal competent în maximum 90 de zile de la data comunicării hotărârii judecătorești definitive. Pentru ca organul fiscal să nu înceapă sau să suspende executarea silită a impozitului pe venitul din transferul de proprietate imobiliară, contribuabilul trebuie să notifice organul fiscal că a cerut instanței să constate stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit.

Rețineți că impozitul pe venitul din transferul de proprietate imobiliară datorat între  30 iunie 2016 și data pronunțării hotărârii judecătorești definitive, se restituie la cererea contribuabilului adresată organului fiscal.

Noi reguli privind încasările de la nunți și botezuri

De la 1 august 2016 organizatorii de nunți, botezuri care încasează în numerar bani de la persoanele fizice pentru serviciile prestate la acele evenimente, pot cere organului fiscal să le aprobe un alt plafon de încasări decât cel prevăzut  de lege (în prezent este de 10.000 lei de la o persoană).

Organul fiscal va verifica încasările pe care organizatorii le-au avut la astfel de evenimente și vor decide ce plafon să îi atribuie. Organul fiscal va decide cu privire la cerere în 15 zile de la depunerea acesteia. Rețineți că decizia are valabilitate un an de la data comunicării. Decizia poate fi reînnoită sau modificată la cererea solicitantului.

Un impozit în minus

 Mi se pare o decizie corectă mai ales că legea dării în plată se presupune că ar trebui să fie o alternativă pentru cei care doresc să dea casa și să li se șteargă datoriile. Practic, acei oameni trebuiau să achite impozitul pe transferul proprietății în condițiile în care au renunțat la avansul dat, la ratele plătite și la casa în care au investit bani și suflet.

Era o sarcină excesivă să colectezi acest tip de impozit de la cei care aleg calea dării în plată. Oricum, cu o mână s-a dat și cu alta s-a luat, pentru că dacă unii vor dori să opteze pentru darea în plată de la al doilea imobil supus acestei proceduri, sunt buni de plată!