Categories
Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Structurile locale de inspecţie sanitară coordonate de Inspecţia Sanitară a MS

lcPentru asigurarea independenţei inspectorilor, supuşi adesea unor presiuni politice din partea mediului politic local, Guvernul a decis, prin Ordonanţă de Urgenţă, ca structurile locale de inspecţie sanitară să fie readuse în coordonarea Inspecţiei Sanitare din Ministerul Sănătăţii.

Astfel, controlul din sistemul sanitar va reveni la normalitate, şi va fi asigurat un control constant, eficient şi coordonat pentru siguranţa populaţiei şi respectarea normelor legale din domeniul sănătăţii.

Rolul Inspecţiei Sanitare este crucial în domenii precum produsele biocide, apa potabilă, furnizorii de servicii medicale în unităţile de învăţământ, precum şi alte produse şi activităţi cu impact asupra sănătăţii populaţiei.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Aparatul propriu de funcţionare al Guvernului modificat

General view of the Romanian Parliament  before the speech of Chinese Prime Minister Li Keqiang in Bucharest, Romania on November 27, 2013. AFP PHOTO DANIEL MIHAILESCU        (Photo credit should read DANIEL MIHAILESCU/AFP/Getty Images)

Ordonanţă de urgenţă, aprobată de Guvern, include modificări administrative la nivelul aparatului central al Guvernului şi al ministerelor. În coordonarea premierului vor trece mai multe instituţii, în timp ce Secretariatul General al Guvernului şi Cancelaria premierului vor fi reorganizate.

Modificările se referă la reorganizarea Cancelariei prim-ministrului şi a Secretariatul General al Guvernului (SGG), măsură subscrisă priorităţilor Programului de guvernare, şi au drept scop îmbunătăţirea eficienţei administraţiei publice, cu accent pe reforma Centrului Guvernului. Cele două structuri vor avea roluri mai bine definite şi delimitate, în sensul că SGG va asigura secretariatul tehnic/administrativ al Guvernului, în vreme ce, Cancelaria va avea rol de coordonare strategică.

În coordonarea prim-ministrului, prin intermediul Cancelariei, vor trece următoarele instituţii publice: Agenţia Naţională Anti-Doping, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, Agenţia Naţională pentru Romi, Agenţia pentru Agenda Digitală a României, Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, Institutul Naţional de Statistică, Oficiul Naţional de prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, Secretariatul de Stat pentru Culte, Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc şi Laboratorul de control doping.

Categories
Protecţie socială Ştiri

De la 1 iulie se schimbă regulile de acordare a concediului pentru creşterea copilului

crest.copilPotrivit Legii nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, de la 1 iulie 2016, părinţii vor putea beneficia numai de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani, iar indemnizaţia lunară aferentă acestuia va avea doar o limită minimă.

Astfel, conform actului normativ, persoanele care, în ultimii doi ani de dinaintea naşterii copilului, au obţinut venituri impozabile timp de minimum 12 luni vor beneficia de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la trei ani. Totodată, spre deosebire de regulile din prezent, vor putea să solicite intrarea în concediu şi persoanele care câştigă bani din silvicultură şi piscicultură.

De asemenea, în ceea ce priveşte indemnizaţia lunară, aceasta va avea în continuare un cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în 12 luni din ultimii doi ani, însă aceasta va avea doar limită minimă, nu şi maximă, ca în momentul actual.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

ANAF va fi obligată să consilieze contribuabilii pentru soluţionarea problemelor – Proiect

anafConform unui proiect de lege iniţiat de senatorul PNL Traian Igaş, organele fiscale ar putea avea obligaţia ca, de la derularea inspecţiei şi până la aplicarea sancţiunii, să consilieze firmele în vederea remedierii aspectelor neconforme.

Astfel, actul normativ stabileşte că realizarea consilierii ar urma să fie consemnată într-un proces-verbal care face referire la aspectele neconforme şi se stabilesc termenele de remediere. Controlul se reia într-un interval de timp ce nu poate fi mai mic de 10 zile.

De asemenea, potrivit proiectului, de la procedura consilierii sunt exceptate organele fiscale care, prin efectul legii, pot realiza un control inopinat, conform articolului sau când sunt sesizate sau se autosesizează/constată fapte flagrante.

Categories
Articole Drept civil

O nouă excepţie cu privire la revizuirea hotărârilor respinsă de Curtea Constituţională

images (33)

În legislaţia noastră este prevăzută o cale extraordinară de atac şi anume, revizuirea, prevăzută în art. 509-513 Cod procedură civilă. În cazul în care  sunt îndeplinite anumite condiţii persoana interesată care este lezată de hotarârea care a fost pronunţată poate formula o cerere de revizuire.

Revizuirea a fost definită ca fiind acea cale de atac prin intermediul căreia se poate obţine desfiinţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi reluarea judecării cauzei.

Revizuirea nu implică realizarea unui control judiciar, ci determinarea unei noi judecăţi, intemeiată pe unele elemente, ce nu au putut forma obiectul judecăţii ce a condus la pronunţarea hotărârii care face obiectul căii de atac.

Categories
Dreptul proprietăţii Ştiri

Terenurile agricole vor putea fi intabulate gratuit

images (84)

Potrivit unul comunicat al Guvernul s-au stabilit o serie de măsuri care asigură înscrierea urgentă şi gratuită a terenurilor agricole în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Astfel, unităţile administrativ-teritoriale vor înscrie în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară imobilele din extravilan, indiferent de calitatea titularului dreptului, respectiv proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului sau posesor. Aceste acţiuni se vor finanţa în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară. În cazul unităţilor administrativ teritoriale în care nu există terenuri în extravilan, acestea pot demara lucrările de înregistrare sistematică a celor din intravilan. Pentru întabularea terenurilor agricole, unităţile administrativ-teritoriale vor primi finanţare din bugetul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), pe bază de contract de finanţare anual.

Categories
Dreptul muncii Ştiri

E necesar un nou registru pentru înregistrarea funcţionarilor cu statut special?

images (83)

Începând de anul acesta, instituţiile şi autorităţile publice au obligaţia de a înregistra în Revisal funcţionarii publici şi funcţionarii publici cu statut special.

La data de 9 iunie 2016, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57 din 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, a fost publicată în Monitorul Oficial.

Astfel, Legea nr. 284 din 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice , a fost completată prin introducerea unui nou articol, respectiv articolul 7¹, prin care se stabileşte obligaţia de înregistrare a angajaţilor ce deţin statutul de funcţionari publici, în Revisal.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

O nouă propunere legistativă. Interzicerea parcărilor pe trotuare

images (82)

Prin inițiativa proiectului de lege de modificare a Ordonanței 195/2002 se intenționează instituirea regulii interzicerii parcării pe trotuar.

Astfel, nu se va mai putea parca pe trotuare, singura excepție va fi aceea în care administratorul drumului public poate permite, cu avizul poliției rutiere, oprirea sau staționarea, parțial sau total, a vehiculelor pe anumite zone ale trotuarelor, marcate și semnalizate în mod corespunzător.

Iar această excepție are în vedere situațiile în care dimensiunile trotuarului pot permite inclusiv parcarea de vehicule, administratorul drumului urmând a semnaliza posibilitatea de oprire sau staționare pe trotuar și marca zona destinată parcării sau staționării, după caz. Numai în aceste situații este posibilă parcarea pe trotuar a vehiculelor.

Odată cu intrarea în vigoare a acestei legi, urmează a fi aduse modificări, în acord cu aceasta și regulamentului de aplicare a OUG 195/2002, aspect prevăzut la art. VI din proiectul de lege.

Categories
Drept civil Ştiri

Cum se apreciază contribuţia soţilor la dobândirea de bunuri comune?

images (80)

O dată cu desfacerea căsătoriei se pune şi problema partajului bunurilor comune ale soţilor.

Pentru aprecierea contribuţiei soţilor la dobândirea bunurilor comune, instanţele de judecată nu trebuie să pornească de la premiza contribuţiei egale a soţilor la dobândirea bunurilor comune, ci trebuie să administreze probe pentru lămurirea acestui aspect, o cotă egală urmând a se stabili doar atunci când nu există elemente din care să rezulte o contribuţie diferită.

Categories
Internaţional Ştiri

Se doreşte ca Marea Britanie să iasă rapid din UE?

images (78)

Marea Britanie trebuie să respecte dorința majorității cetățenilor săi, pe deplin și cât de repede posibil și să se retragă din UE oficial înainte de a discuta aranjamentele pentru orice tip nou de relație, spune Parlamentul European într-o rezoluție votată după dezbaterea din sesiunea plenară extraordinară de marți. Deputații subliniază și nevoia urgentă de reforme pentru ca UE să răspundă așteptărilor cetățenilor săi.

Parlamentul cere Guvernului Britanic să respecte decizia democratică a poporului printr-o implementare rapidă și coerentă a procedurii de retragere – prin activarea articolului 50 din Tratatul Uniunii Europene, pentru a permite începerea rapidă a negocierilor de retragere.