Categories
Articole Drept penal

Cum se aplică legea mai favorabilă în cazul pluralității de infracțiuni ?

justititie3
Este bine cunoscut principiul potrivit căruia în cazul în care de la săvârșirea infracțiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit mai multe legi penale, se va aplica legea mai favorabilă. De multe ori, apar situații în care o persoană a săvârșit infracțiuni anterior intrării în vigoare a Codului penal în 1 februarie 2014 și acestea au intrat în concurs cu alte infracțiuni săvârșite ulterior acestei date.

Confuzia ivită în practică cu privire la posibilitatea aplicării legii penale mai favorabile în astfel de cazuri a fost tranșată de CCR care a stabilit că nu este permisă combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea și aplicarea legii penale mai favorabile. Aplicarea legii penale mai favorabile are loc doar pentru infracțiunile comise anterior datei de 1 februarie 2014 și doar cu privire la acestea este interzisă combinarea prevederilor din noul Cod penal și vechiul Cod penal sau din alte acte normative cu caracter penal.

Deși aparent Decizia CCR ar fi clarificat aceste aspecte, practica a dus la necesitatea dezlegării unei alte probleme de drept, sens în care a fost sesizată ÎCCJ. Întrebarea a fost dacă la stabilirea legii penale mai favorabile pentru infracțiuni comise anterior datei de 1 februarie 2014 aflate în concurs cu una sau mai multe infracțiuni comise după intrarea în vigoare a Codului penal, Decizia CCR amintită mai sus se aplică avându-se în vedere toate infracțiunile comise de inculpat și duce la aplicarea noului Cod pentru toate infracțiunile sau se aplică doar raportat la infracțiunile comise înainte de 1 februarie 2014 putându-se aplica prevederile vechiului Cod penal pentru acestea din urmă.

Practica instanțelor este neunitară

Cu privire la problema de drept enunțată mai sus, instanțele au trei opinii. Unele apreciază că Decizia CCR se aplică doar în raport cu infracțiunile comise înainte de 1 februarie 2014, iar pentru faptele săvârșite ulterior acestei date se aplică noul Cod penal. În cazul concursului de infracțiuni (unele fapte comise după 1 februarie 2014), legea penală mai favorabilă se aplică doar cu privire la faptele săvârșite anterior acestei date. Aceste instanțe consideră că Decizia CCR nu se poate aplica pentru cazul în care inculpatul este judecat și pentru fapte comise după 1 februarie 2014. Pentru faptele săvârșite după 1 februarie 2014 se aplică legea penală în vigoare la data săvârșirii acestora.

Alte instanțe au considerat că la stabilirea legii penale mai favorabile pentru infracțiuni comise înainte de 1 februarie 2014 aflate în concurs cu infracțiuni comise după 1 februarie 2014, Decizia CCR se aplică pentru toate infracțiunile aflate în concurs. Se consideră că se va aplica noul Cod penal.

A treia opinie  a instanțelor este că legea aplicabilă concursului de infracțiuni este cea care a generat pedeapsa cea mai grea. Astfel, dacă pedeapsa cea mai grea a fost aplicată pentru o infracțiune comisă anterior datei de 1 februarie 2014, concursul de infracțiuni va urma regulile vechiului Cod penal. Dacă pedeapsa cea mai grea  a fost aplicată pentru o infracțiune săvârșită după 1 februarie 2014, se vor aplica prevederile noului Cod penal.

Ce a decis ÎCCJ?

ÎCCJ a pronunțat Decizia 7/2016 care a fost publicată în Monitorul Oficial 251 din 5 aprilie 2016. Știrile juridice arată că legea penală se aplică doar faptelor săvârșite în timpul cât ea era în vigoare, astfel încât nu se poate aplica pentru fapte anterioare intrării ei în vigoare (retroactiva) și nici pentru fapte săvârșite după ieșirea din vigoare (ultraactiva). O excepție de la acest principiu este aplicarea legii mai favorabile care va retroactiva sau va ultraactiva dacă de la comiterea faptei până la judecarea sa definitivă au intervenit mai multe legi penale.

În cazul pluralității de infracțiuni, aplicarea legii penale mai favorabile se va realiza în mod global dacă aceasta a luat naștere sub imperiul unei legi și se va soluționa sub imperiul altei legi. Dacă pluralitatea de infracțiuni a apărut sub imperiul legii noi, se va aplica legea nouă.

Astfel, în cazul unui concurs de infracțiuni în care o faptă a fost comisă sub vechiul cod penal, iar altă faptă sub noua lege penală, se va aplica pentru prima infracțiune legea penală mai favorabilă (care poate fi cea veche sau cea nouă, după caz), iar pentru a doua infracțiune se va aplica legea penală nouă care era în vigoare la data săvârșirii acesteia. Știrile juridice prevăd că pentru sancționarea concursului de infracțiuni născut sub legea nouă se va aplica tot legea nouă, pentru că pluralitatea de infracțiuni s-a realizat sub imperiul acesteia.

ÎCCJ consideră că pentru faptele săvârșite după 1 februarie 2014, aplicarea legii penale mai favorabile și prevederile Deciziei CCR nu se pot aplica dacă de la comiterea infracțiunii și până la judecarea ei definitivă nu s-au succedat mai multe legi care ar necesita aplicarea legii penale mai favorabile.

În concluzie, ÎCCJ admite sesizarea și constată că, în cazul unui concurs de infracțiuni, o parte comise anterior datei de 1 februarie 2014 și o parte ulterior acestei date, se va aplica legea penală mai favorabilă pentru cele săvârșite anterior datei de 1 februarie 2014 iar pentru cele ulterioare lui 1 februarie 2014 se va aplica legea penală nouă, pentru că pluralitatea de infracțiuni a luat naștere sub imperiul acestei noi legi.