Categories
Articole Transporturi

Vrei să deschizi un centru pentru pregătirea profesională a personalului din transporturile rutiere? Iată ce ai de făcut!

centru de pregatire
Începând cu anii 1990 când s-a dat liber la afacerile pe cont propriu, românii au dat dovadă de spirit antreprenorial încercând să își dezvolte afaceri mai mari sau mai mici, după posibilități. Unii au reușit să își extindă afacerea, alții au dat faliment și au luat-o de la capăt reinventându-se. În cei 25 de ani de când românii sunt liberi să fie antreprenori, cred că s-a  acoperit aproape toată aria posibilelor idei de afaceri.

Și totuși, legiuitorul oferă încă o șansă celor care doresc fie să își extindă afacerea, fie să încerce să lucreze într-un domeniu care își are începuturile prin 2007, și anume centrele de pregătire profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere. Având în vedere schimbările apărute în cei 8 ani de când s-a decis crearea acestor centre, legiuitorul a considerat că se impune modificarea legislației în domeniu.

Astfel, în Monitorul Oficial 867 din 20 noiembrie 2015 a fost publicat Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 1212/2015 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi controlul centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere. Prevederile sale au intrat în vigoare încă de la publicare. Știrile juridice arată că în 6 luni de la publicarea normelor, Autoritatea Rutiere Română (ARR) are obligația de a dezvolta și gestiona un sistem informatic pentru a monitoriza desfășurarea cursurilor în aceste centre.

În plus, centrele de pregătire care sunt constituite la data intrării în vigoare a acestor norme, au obligația ca în 6 luni de la acest moment să îndeplinească noile condiții de autorizare prevăzute de noul act normativ.

Care sunt condițiile pentru obținerea autorizației de funcționare a centrelor de pregătire?

Prima condiție este ca solicitantul să aibă în obiectul de activitate pregătirea și perfecționarea profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere. A doua condiție cerută de lege este ca solicitantul să aibă angajat un manager care să conducă permanent activitatea centrului. Rețineți că un manager poate conduce activitatea a maximum 4 centre aparținând aceleiași persoane juridice.

A treia condiție pentru a obține autorizația cere solicitantului să aibă bază materială, competență profesională și bună reputație.  Baza materială cerută de lege se referă al un sediu unde să aibă spații dotate și amenajate pentru desfășurarea cursurilor: cel puțin o sală de curs cu minimum 20 de locuri și o suprafață efectivă de 2mp/cursant. La sediul declarat trebuie să aibă logistica necesară (secretariat, arhivă, telefon, fax, copiator, aparat de videoproiecție, minimum 20 de calculatoare, internet,  spațiu interior pentru pauze, grup sanitar).

Noutățile legislative impun ca solicitantul să aibă angajați lectori atestați pentru cursurile prevăzute pe versoul autorizației, titulari ai unui atestat de lector în transportul rutier, să aibă angajat un manager care să aibă diplomă de studii superioare, o vechime de cel puțin 2 ani în acest domeniu. Managerul trebuie să nu aibă cazier judiciar și să nu fi avut suspendat permisul de conducere pentru consum de alcool în ultimele 6 luni sau mai mult de 2 ori în ultimii 5 ani și să nu fi avut permisul anulat în ultimii 5 ani.

Ce acte trebuie să depună pentru a obține autorizația?

 Solicitantul va depune personal sau prin poștă cu confirmare de primire la Ministerul Transporturilor, cererea, CD-ul cu documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor de mai sus. Dacă centrul dorește să își extindă autorizația pentru alte tipuri de cursuri față de cele pentru care este autorizat, va depune pe un suport electronic doar documentele suplimentare corespunzătoare cursurilor vizate.

Dacă dorește să mute sediul centrului de pregătire la o altă adresă din aceeași localitate, solicitantul va depune tot pe suport electronic actele privind noul sediu.

Rețineți că în cazul centrelor de pregătire și perfecționare care au primit autorizația într-un stat membru al UE sau al Spațiului Economic European  unde au sediul principal și doresc să se stabilească cu titlu secundar în România, se vor verifica doar acele condiții care nu au fost verificate cu ocazia autorizării.

Ce obligații au aceste centre de pregătire?

După obținerea autorizației, trebuie să asigure mereu condițiile avute în vedere la data obținerii acestui act. Au obligația de a deține la sediu actele ce au stat la baza obținerii autorizației, autorizația, situațiile întocmite în urma fiecărui examen, lucrările scrise de examen ale fiecărui candidat, documentele aferente celor care au urmau unul sau mai multe cursuri în ultimii 5 ani.

Știrile juridice le impun obligația de a respecta programele de pregătire, orarul,  de a organiza cursurile, astfel încât timpul petrecut de fiecare cursant la centru să nu fie mai lung de 8 ore a câte 60 de minute.

Dacă apar modificări ale datelor privind documentația de autorizare sau cu privire la îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza acordării autorizației sau cu privire la pierderea, sustragerea sau deteriorarea acesteia, au obligația de a informa în scris în 15 zile lucrătoare de la apariția modificării Ministerul Transporturilor și Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.

În plus, trebuie să se asigure că lectorii îndeplinesc condițiile de menținere a valabilității atestatelor de lector. În acest sens, aceștia trebuie să presteze cel puțin 100 de ore/an calendaristic ca lector în cadrul cursurilor organizate de centru și cel puțin o dată la 2 ani să participe la cursuri de calificare sau specializare sau formare continuă organizate în centrele de pregătire.

Noutățile legislative obligă centrele să înregistreze în sistemul informatic, până cel mai târziu în ziua începerii cursului, datele solicitate de sistem privind desfășurarea acestuia și să nominalizeze cursanții aferenți fiecărui curs. La finalizarea cursului trebuie să confirme pentru fiecare candidat că s-au respectat reglementările în vigoare privind înscrierea, efectuarea pregătirii teoretice și practice și susținerea examinării.

Centrele de pregătire, la control!

Având în vedere specificul activității desfășurate, aceste centre trebuie să îndeplinească în permanență condițiile cerute de lege. Pentru a se asigura că funcționează în parametrii legali, s-a decis ca verificarea acestora sau a celor care prestează în regim transfrontalier, să fie verificate de către Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier cel puțin o dată la 2 ani. Verificarea se va putea efectua și motivat, de câte ori se va impune.

Rezultatul controalelor efectuate într-o lună calendaristică vor fi transmise către Ministerul Transporturilor până cel mai târziu pe data de 10 a lunii următoare.

Arta de a fi profesor

Cei care vor decide să își deschidă aceste centre în scopul de a pregăti personalul din domeniul transportului rutier, trebuie să își aleagă cu mare grijă lectorii, pentru a fi siguri că toți candidații vor deprinde tainele cursurilor.

„Se știe că un profesor bun e cel care face ca lucrurile mai grele să ți se pară ușoare”.(Grigore Moisil)