Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Asigurări de sănătate Asigurări sociale Autorităţi şi instituţii publice Bugete Economie Fiscalitate Formulare/declaraţii IMM Taxe/Impozite

Mai înainte de a fi aplicat, noul Cod fiscal a trebuit să fie… modificat!

txsVestea zămislirii unui nou Cod fiscal a aprins multe speranţe, în inimile contribuabililor. După alcătuirea versiunii finale şi publicarea sa în “Monitorul Oficial”, anumite speranţe s-au stins ca un foc de paie, însă doar spre a renaşte miraculos, precum legendara pasăre Phoenix!

Deşi aduce câteva veşti bune, completarea şi modificarea noului Cod fiscal cu doar două luni înainte de-a intra în vigoare şi la mai puţin de două luni de la publicarea “versiunii definitive” spune câteva lucruri despre funcţionarea statului nostru. Şi nu exclusiv lăudabile!

În “Monitorul Oficial” 817/2015 a văzut lumina tiparului OUG 50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

 

Impozit mai mic pentru dividende, de la anul!

Potrivit noilor ştiri din contabilitate, recenta modificare a Codului Fiscal programat să intre-n vigoare la 1.01.2016 s-a realizat inclusiv “în scopul stimulării distribuirii rezultatelor financiare sub formă de dividende”, prin urgentarea reducerii cotei de impunere aplicabilă acestor venituri. Cota de impozit de 5% va fi aplicată asupra veniturilor din dividendele distribuite începând cu data de 1.01.2016, nu din 2017, precum prevedea forma “veche”, publicată în septembrie.

În lipsa modificării, am fi asistat, se pare, la o “nedistribuire” a veniturilor sub formă de dividende în 2016 şi tergiversarea achitării lor taman în 2017, când s-ar fi aplicat cota de impozitare mai convenabilă.

Impozitul pe dividende va fi declarat şi achitat la bugetul de stat până-n data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se plăteşte dividendul şi se stabileşte prin aplicarea cotei de impozitare de 5% asupra dividendului brut achitat persoanei juridice autohtone.

În noul Cod Fiscal exista, până acum, prevederea (menită a fi aplicată în 2016) că inclusiv câştigul realizat ca efect al deţinerii unor titluri de participare la organisme de plasament colectiv se impozitează cu o cotă de 16% (impozit final).

Dar, în virtutea recentei modificări a legislaţiei fiscale, veniturile sub formă de dividende, inclusiv câstigul rezultat din posesia titlurilor de participare la organisme de plasament colectiv vor fi impozitate cu o cotă de 5% din suma acestora (impozit final). Micşorarea fiscalităţii, bucuria investitorului!

 

Noutăţi legislative pentru microîntreprinderi

Până acum, noul Cod Fiscal definea microîntreprinderile şi prin criteriul realizării unor venituri ce nu trebuiau să depăşească echivalentul în lei a 65000 euro. Ei bine, din ultimele noutăţi legislative rezultă că microîntreprinderile vor putea realiza venituri mai mari, dar care să nu depăşească echivalentul în lei a 100000 de euro, fără a-şi pierde această calitate – mai prielnică fiscal.

Până acum, noul Cod Fiscal (art. 51, alin. 1) prevedea: cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor e de 3%. Ei bine, în urma prezentei modificări, noul Cod Fiscal spune aşa: cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor e de 1% pentru microîntreprinderile care au peste doi salariaţi (inclusiv), de 2% pentru microîntreprinderile cu un singur salariat şi de 3% pentru microîntreprinderile fără salariaţi. Va spori numărul de angajări?

În ceea ce priveşte regulile de ieşire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderii în cursul anului, aflăm că-n situaţia în care, în cursul anului fiscal, o microîntreprindere obţine venituri mai mari de 100000 euro ori ponderea veniturilor din consultanţă şi management în veniturile totale va fi mai mare de 20% (inclusiv), va fi datorat clasicul impozit pe profit, cu începere din trimestrul în care s-au depăşit limitele.

 

Obligaţii declarative, pentru calcularea CASS

Noul Cod Fiscal spune că persoanele fizice care nu realizează venituri (din salarii sau asimilate, pensii, activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, investiţii, activităţi agricole etc.) şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei sau în categoriile de persoane pentru care plata contribuţiei se suportă din alte surse, vor datora, lunar, contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi au obligaţia de-a solicita înregistrarea la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care au intrat în această categorie.

“Ce dacă obţii venituri lunare egale cu zero?!”, zice legiuitorul, adăugând apoi: “De CASS nu vei scăpa!” În completare, slujbaşul de la ghişeu va grăi: “Aveţi 66 de lei de plată… pe lună!”

Potrivit ultimelor noutăţi din fiscalitate, persoanele fizice care, anterior, n-au realizat venituri, dar care încep să realizeze venituri de soiul celor menţionate (salarii, pensii, venituri din activităţi independente etc.) sau se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei ori cu plata asigurată din alte surse, vor depune la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la momentul la care a survenit schimbarea, o cerere de încetare a calităţii de persoană fără venituri, în sensul recalculării contribuţiei pentru sănătate. În versiunea anterioară, se prevedea că ar fi trebuit depusă o “cerere de încetare a obligaţiei de plată” a CASS, în vederea scoaterii din evidenţa fiscală.

 

Declararea vehiculelor, la dobândire

Impozitul pe mijlocul de transport va fi datorat pentru întregul an fiscal de către persoana cu drept de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în ţară la data de 31 decembrie a anteriorului an fiscal.

După recenta modificare, la dobândirea unui mijloc de transport, proprietarul acestuia va avea îndatorirea de-a depune o declaraţie la organul fiscal local din zona în care îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile de la data dobândirii (anterior era tot un termen de 30 de zile, dar de la data înmatriculării/înregistrării) şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu prima zi a anului următor înmatriculării sau înregistrării vehiculului.

Dacă mijlocul de transport a fost dobândit într-un stat străin, proprietarul trebuie să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru şi va datora impozit pe mijloacele de transport începând cu ziua de 1 ianuarie a anului ce urmează după înmatriculare sau înregistrare.

 

O legislaţie bătută în cuie? Nici pe departe!

După intrarea în vigoare a noului Cod fiscal, vor surveni, desigur, zeci sau sute de modificări, până când, nu după multă vreme, vom spune iar: “Gata! Aşa nu se mai poate, ne trebuie un alt Cod fiscal!” După lupte seculare, un alt “cel mai revoluţionar cod fiscal” va fi aprobat.

Lăudătorii de meserie îl vor aplauda frenetic, cam la fel cum procedau tovarăşii convocaţi pe nepusă masă pentru “cel de-al XIV-lea congres”. Însă abia după apariţia codului în “Monitorul oficial” realizează tot cetăţeanul, parcă trezit din somn, că proaspăta legislaţie fiscală nu-i perfecţiunea întruchipată.

Ce urmează? Eternele modificări, abrogări, completări!