Categories
Articole Proiecte şi propuneri legislative Protecţia consumatorului

Proiect – Ai restanțe la bănci? Îți poți converti creditul în altă monedă fără restricții din partea băncii!

baniÎn ultimii ani apetitul românilor pentru contractarea de credite în scopul achiziționării de imobile și  bunuri de larg consum a fost mare. Mulți au ales să achite creditul într-o monedă străină care le oferea la momentul încheierii contractului avantaje semnificative fără să ia în calcul un posibil risc al creșterii ratei ca urmare a fluctuației cursului valutar. Alții beneficiau de un venit semnificativ mai mare la momentul contractării creditului, însă, în timp, fie li s-a redus salariul, fie au ajuns să fie șomeri, astfel încât achitarea acestuia a devenit imposibilă.

În țările din Uniunea Europeană legislația oferă un grad mare de protecție și informare a celor care contractează credite, oferindu-le acestora alternative de a putea depăși situațiile critice în care nu pot face față costurilor asumate prin contractul de credit. Practic, consumatorul român este cel mai expus în fața abuzurilor băncilor neavând niciun colac de salvare, nicio posibilitate de a-și renegocia condițiile de creditare.

Având în vedere aceste aspecte, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a lansat în dezbatere publică un proiect de lege prin care oferă anumite beneficii și drepturi celor care au contracte de credit ipotecar. Dacă va primi aviz favorabil și va fi publicată în Monitorul Oficial, prevederile sale se vor aplica din 21 martie 2016. Până atunci, fiecare se descurcă cum poate!

Informarea corectă a consumatorului înainte de a încheia contractul de credit

Majoritatea problemelor celor care s-au trezit peste noapte cu o dobândă majorată sau au fost obligați să achite costuri ascunse către bănci, a plecat de la informarea deficitară a consumatorilor. Va exista obligația ca fiecare bancă să informeze clar, fără a mai utiliza paragrafe în josul paginii scrise cu litere aproape imposibil de citit chiar și pentru cei ageri ochi despre rata dobânzii (dacă este fixă sau variabilă), valoarea DAE, valoarea și numărul ratelor, să avertizeze consumatorul că fluctuația ratei de schimb valutar îi va afecta suma ce o are de rambursat.

Pentru cei care încheie contracte de credit ipotecar și garantează rambursarea acestuia cu un imobil există obligația de a încheia o poliță de asigurare cu privire la acel imobil. Ca noi știri juridice, legiuitorul interzice băncii să impună consumatorului încheierea contractului de asigurare cu o societate agreată de aceasta.

Rețineți că în 30 de zile de la data la care depuneți dosarul de credit la bancă, aceasta are obligația ca în maxim 60 de zile să vă informeze dacă vi se va acorda sau nu împrumutul. Ca noi știri juridice, dacă nu se acordă creditul, este interzisă perceperea de către bancă a unui comision de analiză a dosarului!

Pe parcursul derulării contractului de credit este interzis ca banca să majoreze nivelul comisioanelor, spezelor bancare, să introducă noi costuri, să perceapă un comision de retragere pentru sumele trase din credit sau dacă consumatorul dorește schimbarea datei de scadență a ratelor. Toate costurile neprevăzute vor putea fi încasate de bancă doar după ce încheie un act adițional la contractul de credit acceptat în prealabil de consumator.

Dacă banca dorește modificarea unor costuri are obligația a de informa în scris pe client cu cel puțin 30 de zile înainte de a aplica aceste majorări, iar clientul are 15 zile la dispoziție pentru a accepta sau nu noile condiții. Dacă clientul nu dă niciun răspuns, acest lucru nu înseamnă că acesta a acceptat în mod tacit condițiile, acordul acestuia trebuie să fie expres. În lipsa unui răspuns, contractul rămâne neschimbat. Dacă clientul refuză să accepte noile condiții, banca nu are dreptul de a-l penaliza sau de a declara creditul scadent.

Dacă s-a încheiat un contract de credit cu rată  fixă a dobânzii inițială de cel puțin cinci ani și la finalul acestui interval are loc o renegociere a acesteia, rețineți că este interzis ca noua rată fixă a dobânzii să fie mai mare ca cea inițială.

Convertirea creditelor în altă monedă

Ca noi știri juridice, va exista dreptul consumatorilor de a-și putea converti creditul contractat într-o monedă străină într-una alternativă oricând pe durata derulării contractului de credit. Rețineți că moneda alternativă poate fi orice monedă din portofoliul băncii unde este creditul, monedă pe care o poate alege consumatorul.

Banca nu va putea refuza acest drept clientului impunându-i restricții nejustificate. În 15 zile de la solicitarea clientului de a-și converti creditul, banca are obligația de a-i prezenta acestuia cel puțin ofertele existente la momentul formulării cererii de către acesta.

Cursul de schimb folosit pentru conversia creditului va fi cel stabilit de BNR în ziua realizării conversiei sau rata de schimb stabilită în contract sau agreată de părți, doar dacă aceasta este mai avantajoasă pentru client.

Dacă există o scădere a costurilor, banca este obligată să ofere clientului o reducere de cel puțin 10% din costul dobânzii sau al comisionului. Acest lucru are loc doar dacă fluctuația ratei de schimb valutar este mai mare sau egală cu 20%.

Această conversie a creditului presupune încheierea de acte adiționale fără să implice vreun cost sau alte garanții din partea clientului, fiind interzisă încheierea unui nou contract de credit între bancă și client, cu excepția cazului în care acesta din urmă solicită în mod expres acest lucru.

Facilitățile oferite de bancă pentru clienții cărora le-a scăzut salariul

Ca noi știri juridice, legiuitorul propune ca dobânda penalizatoare să fie calculată pe bază de procent fix și se va aplica la valoarea principalului. Aceasta nu va putea depăși cu mai mult de cinci puncte procentuale rata dobânzii aplicată atunci când creditul nu înregistrează restanță.

Ca și caz particular, dacă unui client al băncii i s-a redus salariul cu minimum 15% sau soțul/soția acestuia sunt în șomaj și, din cauza acestui lucru, a fost în imposibilitatea de a-și achita creditul, banca îi va aplica o dobândă penalizatoare care nu va putea depăși cu mai mult de două puncte procentuale rata dobânzii aplicată în mod normal. Rețineți că dobânda penalizatoare ar putea fi percepută până la încetarea evenimentului care a generat reducerea veniturilor, dar nu mai mult de 12 luni.

Se interzice aplicarea dobânzilor penalizatoare la soldul creditului sau la valoarea totală a creditului plătibilă de către client. Cuantumul dobânzilor penalizatoare nu poate depăși soldul creditului.

Dacă s-a declanșat executarea silită față de un client care nu a achitat creditul, se interzice pe toată durata derulării acestei proceduri să se aplice dobânzi și dobânzi penalizatoare.

Consumatorul român va avea drepturile unui cetățean european!

Ceea ce în alte țări intră în sfera normalului și  a protejării fiecărui cetățean  în fața abuzurilor și a arbitrarului, la noi reprezintă o reală victorie obținută de românul îndatorat în lupta cu băncile. Doar cunoscându-vă drepturile, vă veți putea apăra împotriva  unor clauze abuzive, a unor costuri și comisioane ascunse impuse de bănci.

Românii au înțeles că „bancherul este un tip care îți împrumută umbrela pe timp cu soare, dar o vrea înapoi în minutul în care începe să plouă” (Mark Twain) și că  “singurele datorii de la care nu dai faliment sunt cele de onoare. (Teodor Burnar)