Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Prevederile noului Regulament de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

scoala

Potrivit Regulamentului şcolar al MECS, elevii pot beneficia de credite de la bănci pentru continuarea studiilor, iar părinţii, tutorii sau susţinătorii legali care nu-i trimit la şcoală vor fi amendaţi cu sume între 100 lei şi 1.000 lei sau obligaţi să presteze muncă în folosul comunităţii.

Conform actului normativ elevii din şcolile publice au dreptul la şcolarizare gratuită, iar pentru anumite activităţi stabilite în funcţie de niveluri, cicluri şi programe de studii se pot percepe taxe, în condiţiile prevăzute de lege.

De asemenea, actul prevede că elevii pot beneficia de credite oferite de bănci pentru continuarea studiilor. Totodată, ei pot beneficia şi de bursă pe baza unui contract încheiat cu operatori economici, ori cu alte persoane juridice sau fizice, şi de sprijin financiar din sursele extrabugetare ale unităţilor de învăţământ de stat.

Pentru a beneficia de facilităţile prevăzute în regulament, părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor. În cazul în care părintele, tutorele sau susţinătorul legal nu asigură şcolarizarea elevului, pe perioada învăţământului obligatoriu (până în clasa a 10-a inclusiv), poate fi sancţionat cu amendă cuprinsă între 100 şi 1.000 de lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunităţii.

Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului are obligaţia să ia legătura cu învăţătorul sau dirigintele, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia elevului. Prezenţa căruia va fi consemnată în caietul cadrului didactic, cu nume, dată şi semnătură.

Acelaşi regulament şcolar prevede că părintele elevului din învăţământul primar, sau o o altă persoană împuternicită, are obligaţia să-l însoţească până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea orelor de curs să-l preia.