Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Evaluările Naţionale din 2015. Când vor avea loc şi cum se vor realiza?

classÎn ultimii 15 ani, şcoala românescă a trecut prin mari transformări, unele criticabile, altele numai bune de lăudat. Nu ştim ce le va oferi viitorul şcolarilor, dar un lucru este cert: astăzi, elevii sunt examinaţi şi evaluaţi după modele destul de diferite de cele cărora a trebuit să le facem faţă noi, cei din “generaţia cu cheia la gât”!

Ordinul 5123/2014 al M.E.N. privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2014-2015 şi pentru aprobarea Calendarului de administrare a acestora a fost publicat în “Monitorul Oficial” 943/2014.

Responsabilitatea elaborării testelor destinate Evaluării Naţionale 2015 va reveni Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare. Conform ultimelor ştiri juridice, testele trebuie să fie formulate clar, cu exactitate, fără abateri de la programele şcolare aflate în uz pentru fiecare materie şcolară. Nivelul de dificultate al testelor trebuie să fie unul mediu. Că doar sunt destinate şcolarilor noştri, nu savanţilor de la NASA!

Noua reglementare mai spune şi că testele vor avea un format similar evaluărilor internaţionale. Evaluare naţională, testări în format internaţional…

 

Prima evaluare, cea de la sfârşitul clasei a doua

Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a se va efectua prin intermediul a trei teste (pentru elevii majoritari, care-au învăţat în limba română). Primele două privesc evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor citite şi a competenţelor de producere a mesajelor scrise. Al treilea test e destinat evaluării competenţelor de aritmetică. Timpul alocat rezolvării va fi, aici, de câte 30 de minute, pentru fiecare test administrat.

Pentru elevii ce fac parte dintr-o minoritate naţională şi care au frecventat cursurile în limba maternă, prin întâiul test se vor evalua competenţele de producere şi receptare a mesajelor scrise şi citite în limba română, al doilea va verifica cunoştinţele de matematică, în vreme ce următoarele două teste vor urmări evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor citite în limba maternă şi, respectiv, a competenţelor de producere a mesajelor scrise în aceeaşi limbă.

În 2015, evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a va decurge după cum urmează: în data de 18 mai se vor evalua competenţele de producere a mesajelor scrise în limba română, în data de 19 mai se vor evalua competenţele de receptare a mesajelor citite în limba română (ori scris-citit în română pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale) şi în 20 mai se vor evalua competenţele de matematică.

Pentru elevii din minorităţile naţionale, în 21 mai se vor evalua competenţele de producere a mesajelor scrise în limba maternă iar în 22 mai competenţele de receptare a mesajelor citite în limba maternă.

 

 Verificarea competenţelor, după 4 ani de şcoală

Evaluarea competenţelor de bază căpătate în ciclul primar, la final de clasă a IV-a, se va face, la elevii care au urmat cursuri în limba română, prin intermediul a două teste. Primul va evalua competenţele de înţelegere a textelor scrise în limba română iar cel de-al doilea cunoştinţele de matematică.

Pentru elevii care aparţin uneia dintre minorităţile naţionale, acestor două teste li se va mai adăuga şi un test de evaluare a competenţelor de înţelegere a textelor redactate în limba lor maternă. Dacă aceştia au urmat cursurile în limba maternă, li se vor furniza testele de verificare a competenţelor la matematică şi-n limba maternă, nu doar în română.

Vremea alocată rezolvării va fi, pentru aceşti elevi, de câte 60 de minute pentru fiecare test administrat. Cunoştinţele celor ajunşi la final de clasă a IV-a vor fi evaluate în data de 26 mai în ceea ce priveşte limba română, în 27 mai cunoştinţele de matematică iar în 28 mai se vor evalua cunoştinţele de limbă maternă.

 

 La sfârşitul clasei a şasea… Altă evaluare!

De testări n-or să scape nici şcolarii aflaţi la finalul clasei a VI-a! Examinarea cunoştinţelor acestora se va face atât printr-un test ce urmăreşte evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Limbă şi comunicare”, cât şi printr-un test prin ce va evalua competenţele din aria curiculară „Matematică şi ştiinţele naturii”.

Testul ce vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Matematică şi ştiinţe ale naturii” va fi asigurat, pentru elevii care au urmat cursurile în limba maternă (aparţinând minorităţilor naţionale), atât în limba română, cât şi în limba maternă.

Pentru toţi aceşti elevi, durata alocată rezolvării o să fie de câte 60 de minute pentru fiecare test administrat. Evaluarea elevilor aflaţi la sfârşit de clasă a VI-a se va face în data de 2 iunie, pentru “Limbă şi comunicare” şi în 3 iunie 2015 pentru “Matematică şi ştiinţele naturii”.

Să nădăjduim că rezultatele obţinute la evaluări vor da motive de bucurie cât mai multor dascăli şi învăţăcei!

 

 Cine va organiza evaluările, în şcoli?

În  fiecare dintre unităţile şcolare în care se desfăşoară cursuri corespunzătoare claselor a II-a, a IV-a și respectiv a VI-a, se va înfiinţa câte o comisie de organizare şi de administrare a Evaluărilor Naţionale 2015. Din comisia de organizare şi de administrare a Evaluărilor Naţionale a unităţii de învăţământ, or să facă parte preşedintele, un secretar, membrii, administratorii de test şi asistenţii lor, precum şi evaluatorii.

Rolul de preşedinte va fi încredinţat directorului şcolii, respectiv directorului-adjunct, în vreme ce activităţile de secretariat vor fi îndeplinite de către informaticianul unităţii de învăţământ, de către un cadru didactic ce are competenţe digitale ori chiar de către secretarul unităţii de învăţământ.

Membri în comisie vor fi cadre didactice ale şcolii – profesori pentru învăţământul primar şi, după cum arată ştirile juridice, profesori ce predau, în învăţământul gimnazial, în cadrul ariilor curriculare “Limbă şi comunicare” şi ,,Matematică şi ştiinţele naturii”.

Numirea administratorilor de test şi a asistenţilor lor se va efectua de către preşedintele comisiei. Evaluatorii vor fi cadre didatice care, pe lângă activitatea de măsurare a performanţei şcolare prin teste, vor  completa şi fişele de evaluare.

Dacă într-o unitate de învăţământ se vor desfăşura şi probe într-o limbă vorbită de către cetăţenii aparţinând vreuneia dintre minorităţi, noua regelementare precizează că minimum unul dintre membrii comisiei va fi un cadru didactic de specialitate, care cunoaşte respectiva limbă.

 

Şcolarizare fără evaluare nu se poate!

Unii dintre noi îşi amintesc cu plăcere de profesori, de orele de curs, de note şi de premiile căpătate. Alţii, surâd autoindulgent când li se aminteşte de poznele şcolăreşti, de chiul şi de ingenioasele metode de copiat folosite. Până şi cei ce n-au putut ori n-au vrut să frecventeze integral măcar anii de învăţământ obligatoriu au o părere oarecare vis-a-vis de şcoală, de sistemul actual de învăţământ, care îşi schimbă chipul de la an la an.

Şcoala românească trece prin mari prefaceri iar, la nivel global, asistăm la geneza şi extinderea unor inedite concepte, unele revoluţionare, precum “homeschooling”-ul. Modul în care va evolua sistemul de educaţie ne-ar putea surprinde, mai ales pe noi, cei şcoliţi cu Abecedarul şi nu cu tableta digitală. Oricare vor fi modelele didactice şi competenţele cerute în anii ce vor veni, în mod sigur la evaluarea cunoştinţelor dobândite nu se va renunţa prea curând!