Categories
Administraţie publică centrală Articole Fiscalitate Formulare/declaraţii Taxe/Impozite

Noi prevederi în materia consultanţei fiscale! Tu eşti la curent cu noutăţile?

txPentru toţi cei neiniţiaţi, fiscalitatea românească reprezintă un veritabil labirint. Nu doar un labirint dificil de parcurs, ci un sistem dinamic, ale cărui trasee se modifică necontenit. Ca să-l parcurgi, trebuie să-i cunoşti regulile. Însă, uneori, regulile se schimbă-n toiul jocului. Iar tu trebuie să fii tot timpul pe fază, pentru a nu rata noutăţile apărute în fiscalitate.

Reuşita maximă? Este să poţi avansa prin labirint nevătămat, nesancţionat! Chiar dacă legislaţia fiscală se modifică aproape de la o zi la alta, tu, în calitate de contribuabil, n-ai dreptul să spui “iertaţi-mă, n-am ştiut”, atunci când va trebui să achiţi amenda şi să plăteşti cu vârf şi-ndesat, pentru greşelile, omisiunile şi neatenţia din trecut.

Nu prea ai posibilitatea de eschivă de la plata taxelor, impozitelor ori de la declararea veniturilor. Dar, pentru a te ajuta să-ţi îndeplineşti obligaţiile fiscale, ce te vor urma pretutindeni întreaga viaţă precum propria umbră, ţi s-a permis să tocmeşti, dacă-ţi permiţi, un ghid pentru acest labirint. Un consultant fiscal!

Inclusiv consultanţii fiscali au nevoie de reguli, după cum au nevoie şi autorităţile ori contribuabilii, pentru clarificarea modului în care se vor produce interacţiunile viitoare. Ordinul 1620/2014 pentru aprobarea Procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal, precum şi a Procedurii privind schimbul de informaţii între ANAF şi Camera Consultanţilor Fiscali a văzut lumina tiparului în “Monitorul Oficial” 881/2014.

Există un mare număr de contribuabili ce vor ca declaraţiile lor fiscale, inclusiv cele rectificative, să fie certificate de către un consultant fiscal, mai înainte de-a fi depuse la organul fiscal. În scopul certificării declaraţiei fiscale se va depune un document, numit notă de certificare, pe care-l va întocmi consultantul fiscal.

După ce s-a primit acordul în acest sens de la titularul declaraţiei, nota de certificare va fi depusă la organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale pe care le datorează contribuabilul în cauză, ce beneficiază de serviciul de certificare. Nota poate să fie depusă laolaltă cu declaraţia certificată sau chiar la puţină vreme după depunerea ei!

 

Ce trebuie să conţină nota de certificare?

Pentru completarea în bune condiţii a notelor de certificare, consultanţilor fiscali li s-a pus la dispoziţie un program de asistenţă, disponibil pe serverul Ministerului Finanţelor – portalul ANAF, aşa cum reiese din textul noului ordin, publicat la 4 decembrie 2014 în “Monitorul oficial”.

Negreşit, din conţinutul notei de certificare trebuie să facă parte şi datele de identificare ale consultantului fiscal. Totodată, de acolo nu trebuie să lipsească cuantumul şi natura creanţei fiscale declarate, atunci când este vorba despre declaraţii privind impozite, taxe şi contribuţii datorate, la care, conform legii, îndatorirea calculării revine plătitorului sau despre declaraţiile ce privesc impozite colectate prin reţinere la sursă.

Absente din nota de certificare nu trebuie să fie nici valoarea bazei de impozitare şi natura creanţei fiscale la care se referă ea, atunci când se depun declaraţii privind bunurile şi veniturile impozabile, precum şi alte elemente ale bazei de impozitare, când legea prevede declararea lor.

În fine, când vine vorba despre declaraţii privind oricare alte informaţii legate de impozite, taxe, contribuţii, bunuri şi venituri impozabile (pentru care legea prevede declararea), din nota de certificare trebuie să reiasă natura creanţei fiscale pentru fiecare caz, dar şi informaţiile ce se certifică.

Omul cât trăieşte învaţă! Dar oricât de bine ar fi sfătuit şi dăscălit, tot prin propriile greşeli se şcoleşte el cel mai temeinic. Important este să-şi repare erorile cât nu-i prea târziu. Greşellile cuprinse în declaraţiile fiscale şi sesizate la timp se pot repara prin declaraţii rectificative, depuse fără întârziere. Desigur, şi acestea se certifică de către consultanţii fiscali! Potrivit ultimelor ştiri juridice, în cazul în care se efectuează certificarea unei declaraţii rectificative consultantul nu trebuie să uite să precizeze, în cuprinsul notei de certificare, cauzele care-au făcut necesară rectificarea şi natura creanţei respective.

Dacă este vorba despre vreo declaraţie cu rezerve ce trebuie să fie certificată, consultantul va preciza în nota de certificare şi motivaţia declaraţiei cu pricina. Când se efectuează certificarea unui oarecare impozit (sau taxă) ori venit, se va aprecia, fără vreo excepţie, că certificarea priveşte toate operaţiunile sau datele referitoare la respectivul gen de impozit (taxă) sau venit.

Dacă din nota de certificare întocmită pentru un tip de impozit, venit sau taxă ce se declară, reiese că doar unele operaţiuni ori informaţii fac obiect al certificării, noile ştiri juridice spun că organul fiscal va considera întotdeauna că declaraţia fiscală alcătuită este una necertificată. Deci, la certificare nu se umblă cu jumătăţi de măsură. Totul sau nimic!

 

Cum vor coopera ANAF-ul şi Camera Consultanţilor Fiscali?

Între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) şi Camera Consultanţilor Fiscali se va desfăşura o colaborare în direcţia schimbului de date referitoare la membrii activi ai Camerei Consultanţilor Fiscali, în cadrul căreia ambele părţi sunt datoare să respecte legislaţia privind confidenţialitatea, utilizarea şi păstrarea datelor şi informaţiilor furnizate.

Schimburile de informaţii vor avea loc printr-o aplicaţie securizată, pusă la dispoziţie de către ANAF. Prin astfel de mijloace, Camera Consultanţilor Fiscali va furniza ANAF-ului, în data de 20 a fiecărei luni, lista persoanelor care deţin dreptul de exercitare a profesiei de consultant fiscal. De fiecare dată când survin modificări în această listă, ANAF-ul va fi informat neîntârziat, prin mijloace informatizate.

În cazul apariţiei unor persoane care deşi depun o notă de certificare, nu figurează şi pe lista actualizată a ANAF-ului, reprezentanţii ANAF vor elucida sursa neconcordanţelor în cooperare cu personalul Camerei Consultanţilor Fiscali, care va trebui să recunoască sau să infirme existenţa statutului de consultant pentru fiecare dintre persoanele asupra cărora există dubii. Schimburile de informaţii vor avea loc pe cale electronică.

           

Consultantul fiscal, călăuza ta prin uriaşul labirint al fiscalităţii

Dacă vrea să aibă succes în carieră, orice consultant fiscal ar trebui să te poată îndruma la întocmirea declaraţiilor fiscale şi să le poată certifica, să-ţi poată furniza asistenţă şi servicii în chestiuni de procedură fiscală, asistenţă privind întocmirea documentaţiei pentru exercitarea căilor de atac împotriva titlurilor de creanţă, asistenţă şi reprezentare înaintea organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenţă specializată pe parcursul oricărei inspecţii fiscale.

Precum legendarul labirint al regelui Minos, edificat de către faimosul Dedal în insula Creta, labirintul fiscal, plin de obstacole şi capcane, poate fi parcurs cu ajutorul unui “fir al Ariadnei”. Un consultant fiscal stăpân pe meseria sa te va ajuta să nu pierzi acest fir călăuzitor… cel puţin atâta vreme cât îi vei achita onorariul. Ajutorul său costă, dar greşelile proprii te pot costa şi mai mult!