Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Avem noi reguli de organizare a examenului de licenţă!

grdDe ani şi ani omul se tot întreabă: ce-i mai de folos, bogăţia sau învăţătura de carte? Aşa s-a întrebat şi domnul Haralamb, un contabil fără multă şcoală, dar stăpân pe meseria sa. Domnul Haralamb are doi copii (mari!). O fată supusă, conştiincioasă şi-un flăcău pe care ursitoarele l-au dăruit cu de toate… Cu un obraz mai gros decât şenila tancului rusesc şi-o fire recalcitrantă.

Fiecare dintre cei doi copii ai lui Haralamb a mers pe drumul lui. Fata s-a pus temeinic cu burta pe carte, ştiind că tatăl său, preocupat mai mult de noutăţile din contabilitate decât de îmbogăţirea peste noapte, nu-i va lăsa, ca zestre, vreo mină de diamante.

Haralamb junior a debutat, încă din adolescenţă, în învârtelile situate la limita legii. Odată ce-a prins puţin cheag, îşi ironiza părinţii şi sora, pentru viaţa lor modestă. Dacă-i spuneau că între o căruţă de bani şi un dram de minte ar fi preferabilă deşteptăciunea, tânărul Haralamb replica, obraznic: “Asta preferaţi, fiindcă asta vă lipseşte cel mai tare!”

Marea supărare a lui Haralamb şi-a consoartei sale a fost atunci când Ligiei, fata lor, absolventă eminentă a unei facultăţi particulare, nu i s-a permis să susţină examenul de licenţă la instituţia de învăţământ absolvită. Doar Haralamb junior jubila!

 

Noutăţi pentru absolvenţi… şi universităţi

În „Monitorul Oficial” 303/2014 a fost publicat Ordinul 183 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie.

Examenele de licenţă/diplomă/disertaţie se vor organiza doar de către facultăţile acreditate. Senatul universitar va aproba un regulament propriu, ce va fi publicat pe portalul web al instituţiei de învăţământ şi nu se va abate de la prevederile metodologiei-cadru pe care vom prezenta-o acum.

Facultăţile aflate-n monitorizare vor putea şi ele să desfăşoare examene de licenţă/de disertaţie, dar numai pentru proprii lor absolvenţi! Absolventul provenit de la o facultate autorizată provizoriu va putea susţine examenul de licenţă la instituţiile de învăţământ acreditate ce au programe de studii de acelaşi fel, dar se bucură, în plus, şi de acreditare pentru respectiva specialitate.

Absolvenţii facultăţilor particulare pot opta pentru susţinerea examenului de licenţă sau de absolvire la instituţii de învăţământ superior de stat acreditate. Dar, înainte de licenţă, ei mai au o grijă. Li se poate impune, în circumstanţele Legii 60/2000, promovarea examenului de selecţie!

Examenul de selecţie nu se va desfăşura decât la instituţia de învăţământ superior unde se va susţine şi examenul de licenţă. Avantaj oferit de lege: chiar de absolventul nu reuşeşte din prima la examenul de licenţă, nu mai trebuie să susţină încă un examen de selecţie. Prevederea se referă doar la examinările susţinute în cadrul aceleiaşi instituţii!

Conform acestor ştiri juridice, examenul de selecţie va avea loc potrivit prevederilor regulamentului instituţiei de învăţământ acreditată.

Examenul de licenţă va putea fi susţinut de către absolvenţii ce au reuşit la examenul de selecţie. Dar şi de către absolvenţii specializărilor acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu existente, lichidate sau intrate-n lichidare. El se poate organiza de către universităţile acreditate, atât pentru programele de studii acreditate, cât şi pentru programele de studii autorizate a funcţiona provizoriu, cu condiţia să aibă, în acelaşi domeniu de licenţă, şi programe de studii universitare acreditate.

Dacă în România există pentru un domeniu anume doar specializări autorizate vremelnic, absolvenţii lor vor fi examinaţi, pentru licenţă, la instituţiile de învăţământ superior (acreditate) ce au programe de studii acreditate de-o natură asemănătoare, stabilite de ARACIS (agenţia de asigurare a calităţii învăţământului universitar).

O instituţie de învăţământ acreditată poate organiza examen de licenţă nu doar pentru absolvenţii săi, dar şi pentru absolvenţii altor instituţii de învăţământ acreditate sau autorizate provizoriu. Condiţia ce i se impune? Respectivele programe de studii universitare trebuie să existe şi-n oferta sa educaţională!

Ce-ar putea face absolvenţii specializărilor autorizate provizoriu sau acreditate anterior dar lichidate, ce nu mai funcţionează la nivel naţional şi care, până acum, n-au susţinut sau n-au trecut examenele de finalizare a studiilor? Ştirile juridice nu lasă situaţia nelămurită!

Ei pot susţine examenul de licenţă la instituţii de învăţământ superior acreditate ce au programe de studii acreditate asemănătoare.

Absolvenţii unei facultăţi acreditate se pot înscrie, pentru a susţine examenul de licenţă şi la o altă instituţie de învăţământ (acreditată!). Dar e necesară aprobarea senatelor universitare ale ambelor universităţi, după ce consiliile de administraţie şi-au dat avizul!

Pentru ca un absolvent provenit dintr-o instituţie de învăţământ superior autorizată provizoriu să poată susţine examenul de licenţă într-o instituţie acreditată, trebuie ca între cele două universităţi să se semneze un protocol, aprobat de cele două senate universitare.

Cine se va ocupa de înscriere? Universitatea la care s-a desfăşurat instruirea pe parcursul anilor de facultate! Examenul de licenţă va consta în evaluarea cunoştinţelor de bază şi de specialitate şi în susţinerea lucrării de licenţă!

 

Deşteptul familiei

Nu se va promova examenul de licenţă cu o medie mai mică de şase. La fiecare dintre cele două probe trebuie să se obţină minimum cinci. Jalnica notă cinci, fericirea delăsătorilor! Nici măcar cercetătorii britanici (ei realizează toate studiile, pare-se) n-au putut stabili dacă este oferită absolventului din milă. Sau dacă n-o acordă, cumva, profesorul… de silă!

Pentru nenea Haralamb a fost mare bucurie atunci când, după promovarea examenului de selecţie, fiica sa a susţinut şi a luat examenul de licenţă cu brio, la o altă instituţie de învăţământ superior. După o vreme, Ligia era profesoară, aşa cum îşi dorise. Apoi a ajuns conferenţiar, la o prestigioasă universitate… acreditată.

Acum, să fim drepţi, şi tânărului său frate i-a plăcut la şcoală. Se înhăita cu alţi derbedei, chiulea, necăjea fetele. Una-i să-ţi placă la şcoală şi alta-i să îţi placă şcoala, cartea! După câteva probleme cu poliţia, Haralamb jr. s-a cuminţit, însă-i cam sufla alizeul prin buzunare.

Ieri a venit acasă zâmbind poznaş: “Tăticule, dau la facultate!” Bătrânul Haralamb, plictisit de glumele tânărului, rosti: “Cu ce dai? Cu var sau cu lavabilă?” Intuise perfect! Fiul său se angajase ca zugrav. Moşul era mulţumit: “Bine că ţi-ai băgat minţile-n cap!”

În sfârşit, îşi văzuse ambii copii realizaţi. Era fericit. În România, un zugrav ageamiu câştigă…  exact cât un conferenţiar universitar!