Categories
Financiar bancar Sancţiuni Ştiri Taxe/Impozite

Schimbări majore la penalităţile datorate statului

downloadLegea nr. 267/2013 privind aprobarea OUG nr. 50/2013 referitoare la reglementarea unor măsuri financiar-fiscale a fost publicată pe 14 octombrie 2013 în Monitorul Oficial, ceea ce înseamnă că penalităţile la stat sunt calculate diferit de acum.

Una dintre cele mai importante reglementări a fost cea cu privire la penalitățile de întârziere, care au început să fie calculate diferit de la 1 iulie.

Potrivit actului normativ, contribuabilii achită, începând din luna iulie, o penalitate de 0,02% pe fiecare zi de întârziere, ceea ce ar însemna o penalitate de 7,3% anual.

Noile prevederi din Codul de procedura fiscală, aprobate acum prin lege, stabilesc că penalitățile de întârziere vor avea caracter sancţionatoriu și se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

OUG nr. 50/2013 a modificat şi regimul juridic al dobânzilor, astfel încât să fie mai clară diferenţierea între dobânzi şi penalităţile de întârziere.

Concret, conform noilor reglementări, dobânzile au un caracter recuperatoriu, spre deosebire de penalităţi care au un caracter sancţionatoriu.