Categories
Articole Învăţământ şi educaţie Medici/personal medical Unităţi sanitare/spitale

Ai absolvit medicina? Intri la rezidenţiat. Şi apoi?

rezidentiatDin noianul de noutăţi legislative ale acestei luni de toamnă capricioasă nu puteau lipsi nici câteva reglementări privind rezidenţiatul. Asta fiindcă până la examinarea celor ce vor să ajungă medici rezidenţi mai este prea puţină vreme!

În acest an, concursul (naţional) de intrare în rezidenţiat pe loc şi pe post în domeniile medicinei, stomatologiei şi farmaciei se va desfăşura în 17 noiembrie, în vreme ce înscrierile se mai pot face până în data de 21 octombrie.

Chiar la timp, cei de la Ministerul Sănătăţii şi-au dat seama că, până atunci, mai sunt lucruri de pus la punct, aşa că în paginile Monitorului Oficial au trebuit să fie publicate o serie de trei ordine, identificabile prin numerele 1128, 1129 şi 1131.

Toate trei prezintă interes în primul rând pentru cei care, după 6 ani de luptă aprigă a neuronilor cu imensele cursuri de embriologie, fiziologie, histologie, parazitologie şi toate cele care se mai învaţă la facultatea de medicină, vor trebui, acum, să se supună şi exigenţelor examenului de rezidenţiat.

 

Ne va rămâne ţara fără doctori?

Anual, sunt sute de absolvenţi ai facultăţilor de medicină şi farmacie care nu pot lua examenul de intrare la rezidenţiat. Pe de altă parte, în ultimii 6 ani circa 14-15000 de medici şi asistente medicale, mulţi instruiţi pe banii contribuabilului român, au roit înspre tărâmuri mai primitoare, unde îi aşteaptă angajatori mai generoşi decât statul român.

Ei nu sunt de condamnat, fiindcă orice om caută condiţii mai bune de viaţă iar patriotismul şi devotamentul faţă de pacienţi nu pot compensa lipsurile decât în situaţia în care vezi măcar bune intenţii din partea căpeteniilor statului şi un oarecare efort din partea societăţii de a-ţi recompensa munca.

În schimb, vedem bine că sistemul medical a devenit încă un organ vulnerabil al unui stat cu o sănătate incertă! Dar ce ne facem dacă acest fenomen al exodului personalului sanitar continuă?

Angajăm medici fără rezidenţiat pe miile de locuri rămase libere? Ce se va întâmpla, atunci, cu pacientul, pentru care devine tot mai clar că plăteşte tot mai mult pentru CASS (de la anul va plăti inclusiv pentru chiria încasată pe imobilul proprietate personală)… dar primeşte tot mai puţin?

Până când îşi vor găsi răspunsuri aceste dificile întrebări, să vedem ce zice prima dintre reglementările amintite şi anume Ordinul MS 1128/2013 privind cuantumul taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat în medicină, medicină dentară şi farmacie, publicat în Monitorul Oficial nr. 611/2013.

Citindu-i prevederile, ajungem iarăşi la problema banilor. De data aceasta este vorba despre suma de 360 de lei pe care fiecare participant la examinare trebuie să o scoată din propriul portofel (care nu ne putem aştepta să fie ticsit de bancnote).

Suma precizată este destinată acoperirii cheltuielilor ocazionate de către examen, ajungând în contul Ministerului Sănătăţii, de unde, într-o proporţie nu mai mare de 80% banii vor fi viraţi către centrele unde se organizează examen de rezidenţiat (Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Târgu Mureş, Timişoara şi Craiova). Restul, de peste 20%, rămân ministerului. Fiecare universitate va primi bani proporţional cu numărul candidaţilor la examenul de intrare la rezidenţiat.

Este nevoie de chirurgi, hematologi şi radiologi!

La rândul lui, Ordinul 1129/2013 al Ministerului Sănătăţii nominalizează specialităţile deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitalele clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea noiembrie 2013 şi poate fi citit integral tot în Monitorul Oficial nr. 611/2013.

Specialităţile medicale deficitare (n-am mai auzit de vreun excedent în ultimii 5 ani decât la producţia de energie electrică, pe care n-avem unde-o vinde!), ajunse aşa datorită exodului medicilor, sunt: chirurgia cardiovasculară (se aude că-i cerere mare prin ţările nordice, unde lumea-i amatoare de hrană bogată în colesterol), anestezia şi terapia intensivă, farmacia clinică, hematologia, epidemiologia, medicina de urgenţă, neonatologia (de mirare, la ce spor natural negativ avem!), oncologia (aici batem recordurile!), medicina de laborator, psihiatria, radioterapia, radiologia/imagistica medicală şi psihiatria pediatrică (acolo e bună de trimis o parte din clasa politică!).

 

Dar concursul, cum se desfăşoară?

Aşa ajungem şi la Ordinul Ministerului Sănătăţii 1131/2013 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, apărut în Monitorul Oficial nr. 615/2013 şi intrat în vigoare din cea de-a doua zi a lui octombrie.

În prima parte a Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat sunt nominalizate atât cele 6 centre universitare unde se organizează examen de intrare la rezidenţiat cât şi judeţele arondate fiecăruia dintre ele.

Printre prevederile generale, inerente organizării unui astfel de concurs, se remarcă regula că în cazul apariţiei unor încălcări flagrante ale Metodologiei aprobate prin Ordinul MS 1131 sau la constatarea vicierii rezultatelor de concurs, Ministerul Sănătăţii îşi rezervă dreptul de a anula rezultatele concursului din centrul universitar respectiv.

E o atenţionare clară pentru personalul ce s-ar putea preta la favorizarea unor candidaţi! Acest lucru reiese şi mai clar din prevederea sau, mai bine spus, din ameninţarea că, la dovedirea unor astfel de grave nereguli, concursul va fi reluat în acelaşi centru, pe cheltuiala universităţii de medicină şi farmacie în cauză.

Concursul propriu zis va consta într-un test-grilă cu 200 de întrebări iar participanţii vor avea la dispoziţie patru ore pentru rezolvarea sa. Nu poate promova nimeni examenul dacă nu a atins cel puţin 60% din punctajul maxim.

Locurile vor fi ocupate în ordinea punctajului obţinut iar candidaţilor care au trecut şi de acest prag semnificativ în construirea carierei, fie ei medici, stomatologi ori farmacişti, vor deveni titulari ai unor contracte individuale de muncă încheiate cu unităţile sanitare. Cum vor fi salariile? Aici nu-i loc de mari speranţe!

 

Pentru românii de pretutindeni…

La examen pot participa şi posesori ai diplomei de medic obţinută în România sau în UE dacă au origine română şi provin din Republica Moldova, Bulgaria, Albania, Macedonia, Ucraina, Serbia, Ungaria, dar şi etnicii români cu domiciliul stabil în străinătate, numai că ei toţi vor concura pe locurile publicate de către Ministerul Educaţiei.

De înscris, candidaţii la rezidenţiat se pot înscrie la direcţiile de sănătate publică, respectiv la ministerele cu reţea sanitară separată, în vreme ce candidaţii  basarabeni, precum şi cei menţionaţi mai sus, proveniţi din Macedonia, Albania, Bulgaria, Serbia, Ungaria şi Ucraina ori etnicii români cu domiciliul stabil în afara ţării se vor înscrie la concurs la Ministerul Educaţiei.

Ce să (nu) faci?

Din dosarul de înscriere nu trebuie să lipsească: cererea de înscriere, copia de pe actul de identitate (sau paşaport), copia legalizată a diplomei de licenţă de medic, stomatolog sau farmacist (sau adeverinţă, pentru proaspeţii absolvenţi); adeverinţa de la unitatea unde e încadrat viitorul candidat (din care să rezulte şi specialitatea în care e confirmat şi tipul contractului individual de muncă); certificatul medical din care să reiasă starea de sănătate; copia legalizată a actelor doveditoare prin care s-a schimbat numele (certificat de căsătorie) şi chitanţa ce atestă plata taxei de concurs.

Un candidat va depune un singur dosar de concurs. Dacă îi trece cuiva prin minte ideea năstruşnică de a depune mai multe dosare la mai multe centre universitare, aceluia nu îi poate fi aplicată altă măsură decât eliminarea din concurs!

Să mai spunem şi că, la intrarea în sala de concurs, candidatului îi va fi necesar actul de identitate şi că acesta trebuie să nu fie ieşit din perioada de valabilitate? Deja am spus-o!

 

Ai reuşit la examen?

După terminarea timpului alocat rezolvării, grilele vor fi predate şefului de sală. Corectarea se va face automat, cu ajutorul mijloacelor electronice, de faţă cu autorul şi încă doi candidaţi.

Plicurile închise, conţinând grilele cu răspunsuri sunt transmise în săli prin delegaţii acompaniaţi de către personalul de pază. Pază la examenul de intrare în rezidenţiat… mai ceva ca la Pentagon ! După ce trece timpul alocat concursului şi toţi candidaţii au predat lucrările, plicurile cu răspunsuri vor fi înmânate şefilor de sală.

Fiecare candidat în parte este anunţat cu privire la punctaj. Se trece la clasificarea candidaţilor şi nu după multă vreme se va face, în cazul celor rămaşi, alegerea postului sau a locului în specialitate şi a centrelor de pregătire.

Alegerea locurilor ori posturilor şi a centrelor de pregătire se realizează, desigur, în temeiul punctajului obţinut şi a clasificărilor. Candidaţii care lipsesc la momentul şi locul stabilite pentru alegerea postului ori a locului în specialitate vor pierde drepturile câştigate prin concurs.

Pe locurile şi posturile rămase vacante nu vor fi redistribuiţi alţi participanţi. Când vor fi ele ocupate? La viitorul concurs!

 

Ce le oferim tinerilor medici?

Rezidenţiatul, domeniu îmbogăţit frecvent prin noutăţi legislative, este o formă specifică de învăţământ postuniversitar pentru absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, stomatologie şi farmacie şi oferă pregătirea necesară obţinerii uneia dintre specialităţile descrise în Nomenclatorul specialităţilor medicale.

El se organizează pe locuri şi pe posturi şi are o durată de 3-7 ani, care se adaugă peste cei şase ani de studii universitare. Practic, intră-n facultatea de medicină un tinerel cu alură de licean şi iese din rezidenţiat un doctor “cu ghiocei pe la tâmple” şi scris neinteligibil.

Cheltuielile de personal aferente rezidenţilor se suportă de la bugetul de stat, în limita duratei maxime prevăzute pentru specialitatea respectivă. Bun. Şi pe bugetul de stat cine-l suportă?!

După pregătirea în rezidenţiat urmează examenul şi obţinerea titlului de medic, medic stomatolog şi, respectiv, farmacist specialist, care include o probă scrisă şi probe clinice.

După promovarea sa, medicului îi va mai rămâne un test, cu o singură problemă de rezolvat: “voi reuşi să plec în Canada sau în Regatul Unit? Dacă nu, s-o găsi vreun post măcar prin Spania ori Italia!”

Alţi câţiva rămân la datorie, în patria mamă, să efectueze gărzi neplătite…

Grav e că-n ziua de azi nu mai avem nici măcar vracii sau babele doftoroaie, despre care ne povesteau bunicii. Rămânem, însă, cu miile de farmacii, doldora de medicamente (scumpe) şi cu… reprezentanţii medicali. Deja trei sferturi dintre români se tratează “după ureche”.

Sănătate!