Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Programul de Garantare a Creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii – proiect

5468044a_imgSprijinirea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii este o prioritate atât la nivelul Uniunii Europene, cât şi la nivel naţional, deoarece această extrem de numeroasă categorie de agenţi economici, mai dinamici şi mai flexibili decât societăţile mari, constituie coloana vertebrală a oricărei economii moderne.

Din cauza eşecurilor pieţei coroborate cu o încetinire semnificativă a activităţii de creditare, comportamentul anticiclic al statului devine necesar, în sensul sprijinirii sectoarelor cu impact puternic în economia reală, în vederea impulsionării/relansării activităţii economice. Sprijinul statului este aşteptat, mai ales, în ceea ce priveşte susţinerea facilitării accesului I.M.M. la garantare şi creditare. Statul este, de asemenea, chemat să ia măsuri de natură şi să amelioreze mediul de afaceri existent. Printre măsurile vizate se înscriu şi cele privitoare la crearea unor condiţii potrivite de acces la creditare şi garantare pentru I.M.M.

Prin urmare, Ministerul Finanţelor Publice a supus dezbaterii publice proiectul de ordonanţă de urgenţă privind Programul de Garantare a Creditelor pentru întreprinderi mici şi întreprinderi mijlocii.

Astfel, în cadrul prezentului proiect de act normativ se instituie un mecanism de garantare în baza căruia Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să mandateze Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii S.A.- IFN (F.N.G.C.I.M.M.), în vederea emiterii de garanţii în numele şi în contul statului, în favoarea instituţiilor de credit, care urmează să acorde credite I.M.M.-urilor definite potrivit Legii nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, eligibile în cadrul Programului.

De asemenea, programul ţinteşte IMM-urile care au un business sustenabil şi a căror activitate are un efect multiplicator mai mare în economia reală. Mecanismul acestui Program este similar cu cel al Programului Prima Casă.

Referitor la impactul financiar asupra bugetului general consolidat, se menţioneză că, la momentul acordării, garanţiile care vor fi emise în cadrul Programului nu reprezintă plăţi din bugetul de stat, ci determină exclusiv majorarea datoriei publice.

“Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii” este un program multianual de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, disponibil pe o perioadă de 36 luni de la intrarea în vigoare a normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care constă în acordarea unei linii de credit, în valoare maximă de 5.000.000 lei/I.M.M. pe o perioadă de maxim 24 luni şi garantarea creditului de către stat.