Tag: I.M.M.

  • Programul de Garantare a Creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii – proiect

    Sprijinirea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii este o prioritate atât la nivelul Uniunii Europene, cât şi la nivel naţional, deoarece această extrem de numeroasă categorie de agenţi economici, mai dinamici şi mai flexibili decât societăţile mari, constituie coloana vertebrală a oricărei economii moderne. Din cauza eşecurilor pieţei coroborate cu o încetinire semnificativă a activităţii…