Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Prevederi referitoare la gestionarea deșeurilor

deseuriMinisterul Mediului şi Schimbărilor Climatice a supus consultării publice proiectul de H.G. pentru suspendarea aplicării prevederilor alin. (2) al art. 6 din H.G. nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri.
Prin proiectul de act normativ se preconizează suspendarea pe cale administrativă a procedurii de emitere a documentelor de notificare şi a documentelor de expediţie cu privire la transferurile de deşeuri destinate valorificării în România, pe o perioadă de 180 de zile, ceea ce va da posibilitatea României să-și îmbunătățească controlul şi practicile de gestionare a deșeurilor, astfel încât să se asigure respectarea deplină a acquis-ului specific și menținerea la un nivel ridicat al protecției mediului la Uniunea Europeană.
Eventualele propuneri şi sugestii pot fi transmise în termen de 10 zile de la data de 7 octombrie 2013, la MMSC , Direcția Gestionarea Deșeurilor si Substanțelor Periculoase.