Tag: documente de notificare

  • Prevederi referitoare la gestionarea deșeurilor

    Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice a supus consultării publice proiectul de H.G. pentru suspendarea aplicării prevederilor alin. (2) al art. 6 din H.G. nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri. Prin proiectul de act normativ se preconizează suspendarea pe cale administrativă a…