Categories
Acţiunea civilă

Administrarea probelor într-un proces

Într-un proces început sub imperiul legii vechi, administrarea probelor va fi supusă dispozitiilor Noului Cod de procedură civilă?

Această interogatie a fost ocazionată de dispozitiile art. 26 NCPC. Potrivit acestui text:

“Legea care guvernează conditiile de admisibilitate si puterea doveditoare a probelor preconstituite si a prezumtiilor legale este cea în vigoare la data producerii ori, după caz, a săvârsirii faptelor juridice care fac obiectul probatiunii. Iar administrarea probelor se face potrivit legii în vigoare la data administrării lor.”

Numai ca, in speta noastra, nu sunt aplicabile dispozitiile acestui articol. Textul de lege relevant este art. 3 alin. 1 din Legea nr. 76/2012, potrivit căruia toate procesele începute sub imperiul legii vechi rămân supuse în întregime legii vechi, asadar inclusiv sub aspectul administrării probelor, cu privire la care Legea nr. 76/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 365/2012 nu instituie nicio derogare, în sensul aplicării imediate a legii noi.