Tag: administrarea probelor

  • Pot fi readministrate probele în cursul cercetării judecătoreşti?

    În timpul procesului penal inculpatul beneficiază de mai multe drepturi printre care şi aducerea la cunoştinţă a învinuirii, lămuriri şi cereri. Legislaţia prevede că la primul termen la care procedura de citare este legal îndeplinită şi cauza se află în stare de judecată, preşedintele dispune ca grefierul să dea citire actului prin care s-a dispus…

  • Administrarea probelor într-un proces

    Într-un proces început sub imperiul legii vechi, administrarea probelor va fi supusă dispozitiilor Noului Cod de procedură civilă? Această interogatie a fost ocazionată de dispozitiile art. 26 NCPC. Potrivit acestui text: “Legea care guvernează conditiile de admisibilitate si puterea doveditoare a probelor preconstituite si a prezumtiilor legale este cea în vigoare la data producerii ori,…