Categories
Asigurări de sănătate Programe de sănătate Proiecte şi propuneri legislative

Administrarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate-proiect

medicinafamilieMinisterul Sănătăţii a supus dezbaterii publice proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Schimbările preconizate prin prezentul proiect, se referă la crearea premiselor necesare distribuirii cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, facilitându-se astfel accesul persoanelor asigurate în vârstă de până la 18 ani la serviciile medicale, medicamente şi dispozitive medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Astfel, conform actului normativ cheltuielile necesare pentru producerea soluţiilor informatice pentru administrarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, precum şi cheltuielile pentru distribuţia acestuia prin serviciile poştale, se suportă de CNAS din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.