Tag: card naţional de asigurări sociale de sănătate

  • Administrarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate-proiect

    Ministerul Sănătăţii a supus dezbaterii publice proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Schimbările preconizate prin prezentul proiect, se referă la crearea premiselor necesare distribuirii cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, facilitându-se astfel accesul persoanelor asigurate în vârstă de până la 18 ani la serviciile medicale, medicamente şi dispozitive medicale în cadrul…