Categories
Administraţie publică locală Articole Protecţie socială

Ai venituri minuscule? Statul te ajută la încălzirea casei!

caloriferul-receToamna a venit iar perspectiva apropierii iernii este capabilă deja să dea multora frisoane, chiar dacă zilele calde încă nu s-au isprăvit! Unii economisesc vara, pentru a putea achita miile de lei necesare încălzirii casei în cursul celor cinci luni de vreme rece (1 noiembrie – 31 martie). Alţii ar economisi pentru la iarnă… dar nu au ce!

În Monitorul Oficial nr. 548 a fost publicată Ordonanţa Guvernului 27/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.

Este apariţia OG 27/2013  mană cerească? Pentru unii da! Se putea şi mai bine? Răspusul e afirmativ! Bine că se poate şi atât. Doar să ajungă banii la consumatorii vulnerabili, definiţi ca atare în ordonanţa modificată! Aceasta e prioritatea numărul unu! Fiindcă avem prea mulţi pretinşi săraci!

Contrar speranţelor nutrite de către beneficiarii prevederilor OUG 70/2011, valoarea ajutoarelor acordate pentru încălzire nu va fi vizibil mai mare, conform noii ordonanţe. Dar nici mai mică nu va fi! Atunci care-i noutatea?

Se modifică modul în care se calculează sumele oferite! Practic, se introduce în ecuaţie ISR-ul (adică indicatorul social de referinţă, egal cu 500 de lei). Vreţi să aflaţi dacă vă încadraţi, ca nivel al veniturilor lunare, în categoria celor care pot beneficia de ajutor de încălzire?

Poate va fi nevoie să aveţi un calculator de buzunar la îndemână! Ajutorul pentru încălzirea locuinţei nu se va acorda nefamiliştilor care au un venit lunar superior limitei de 2,164 din ISR, adică 1082 lei pe lună. Şi nici familiilor în care fiecare membru beneficiază de mai mult de 786 de lei lunar. Avantaj pentru persoanele singure…

Înşelător avantaj! Numai în pielea celui sărac, şi pe deasupra singur, să nu te afli vreodată ! Frigul din casă e ultimul lucru care-ţi mai trebuie ! Până şi sărăcia se suportă mai uşor când ai cu cine să o împarţi. Chiar dacă e trist să-i vezi pe cei dragi cum se zbat între neajunsuri!

Uimitor este că, nu rareori, vedem copii din familii numeroase, modeste, cu rezultate excelente la învăţătură şi o purtare exemplară. O fi, cumva, viaţa austeră mai stimulantă pentru intelect şi voinţă? Este plauzibil, până la o limită!

Ordonanţele guvernului îi încălzesc pe cei săraci!

Ce procent din valoarea costurilor cu încălzirea va fi contrabalansat, în cazul întrebuinţării energiei termice furnizată în sistem centralizat? Depinde! Cu cât suma veniturilor personale (la cei singuri) sau a venitului pe membru de familie este mai mică, cu atât valoarea acoperită va fi mai mare.

La un venit mai mic de 0,31 ISR (<155 lei), Ordonanţa 27 prevede o compensare de 90%. Dacă venitul pe membru de familie sau pentru persoana solitară este cuprins între 0,62 şi 0,71 din ISR (oricum, mai mic de 310 lei lunar) suma primită se reduce simţitor, ajungând la doar 50% din preţul încălzirii pe o iarnă întreagă, folosind energia termică.

Sezonul hibernal se anunţă cam problematic pentru o persoană (singură) care are un venit puţin peste ISR adică, să zicem, 560 lei pe lună, dar nici nu ştie să-şi drămuiască bine câştigurile. Fiindcă nu îi vor fi acoperite mai mult de 10 procente din banii cheltuiţi pe încălzirea locuinţei!

La un venit mai mare de 1,572 ISR, nefamilistul nu se poate aştepta decât la o compensare de 5%. Şi aceea doar dacă nu cumva, la un moment dat, începe să câştige peste 1082 lei. Dincolo de un venit de 1,572 ISR pentru fiecare membru al său, familia nu se mai poate aştepta la nimic!

Aşadar, toţi familiştii care au peste 786 de lei pe lună, făcând parte din clasa mijlocie după socotelile minţilor luminate din guvern, nu mai au nevoie de nimic din partea statului pentru la iarnă, din perspectiva Ordonanţei 27… decât de cojoace de purtat în casă, de plăpumi groase de lână şi de impozite majorate, că doar sunt bogaţi!

Ajutor pentru încălzirea cu gaze şi curent electric

De un ajutor, nu contează dacă e sau nu consistent (mai important e să nu fie, cumva, dobândit fraudulos!) beneficiază şi persoanele singure sau familiile care se încălzesc cu gaze naturale. Naturale sunt gazele, dar mai rar româneşti. Majoritatea ruseşti şi cumpărate pe bani grei, nu pe surcele!

Prea puţin fericitul beneficiar al unui venit mai mic de 155 lei, adică de sub 0,31 din ISR, va primi vreo 260 lei, pentru plata gazelor care învârt de zor rotiţele contorului şi ies prin arzător alimentând o flacără albăstruie, străvezie, fără a genera o căldură de speriat.

Dacă veniturile lunare pe membru de familie ajung la 425 de lei, beneficiarul nu mai poate aştepta ajutor la plata gazelor naturale decât în limita a 70 de lei, iar dacă îndrăzneşte, cumva, să-şi depăşească condiţia câştigând între 1,08 şi 1,23 ISR, adică nu mai mult de 615 lei, nu va primi niciun sfanţ peste colosala sumă de… 20 de lei.

Mai mult costă timpul petrecut în vederea întocmirii şi depunerii cererii la primărie. Cu condiţia să poţi converti minutele, care oricum trec, în bani. Ceea ce, să recunoaştem, nu e o prezumţie obligatorie la o persoană asistată social!

Să nu-i uităm, după cum nici noua ordonanţă nu i-a uitat (spre deosebire de precedentele!), nici pe aceia care se încălzesc folosind energie electrică, în loc de foc ori apă caldă. La ei se consumă kilovaţii în ritm alert dar căldura durează cât un foc de paie. O situaţie deloc dezirabilă!

La soluţii mai noi, precum panourile iradiante cu infraroşii, beneficiarii solidarităţii sociale nici nu visează (şi oricum tot sistemele clasice au un mai bun randament, deocamdată). Sărmanii au rămas tot la vechiul şi ruginitul reşou, care, la o adică, mai serveşte şi la prăjit cartofii (dacă sunt bani de ulei)!

Cetăţeanul care câştigă sub 155 lei va primi 240 lei pentru plata energiei electrice. La un venit de circa 480 lei, nu va primi mai mult de 96 lei iar dacă venitul lunar al fiecărui membru al unei familii se apropie de 1,230 ISR, adică de 615 lei, fără a depăşi această sumă, ajutorul va fi de aproape 50 de lei. Puţini? Până la urmă sunt de luat!

Din păcate, numeroşi sunt şi “consumatorii vulnerabili” racordaţi ilegal la reţeaua de distribuţie a energiei electrice. Aici n-ar mai trebui să se pună problema în termeni inspiraţi de către solidaritatea socială, ci într-un limbaj ferm, împrumutat din Codul Penal şi folosit de către instanţă, la stabilirea pedepsei!

Cere ajutor… Nu întârzia!

Dacă solicitarea a fost depusă până la data de 20 ale lunii, ajutorul va fi primit chiar din luna respectivă. Cei care s-au trezit mai târziu şi depun formularul după această dată, primesc ajutorul abia în luna următoare!

Compensarea costurilor încălzirii se realizează pentru persoanele care nu au acces şi la alte mijloace de încălzire a locuinţei sau care nu mai sunt racordaţi la sistemele de furnizare a energiei termice sau a gazelor.

Prin ţară (şi pe la ţară) sunt îngrijorător de mulţi beneficiari de gratuităţi, din pricina cărora dealurile şi munţii, odinioară îmbrăcaţi în verdele codrilor, suferă acum de o calviţie greu remediabilă.

N-au fost omişi din textul Ordonanţei nici aceia care se încălzesc folosind alte surse de energie: cărbune, combustibili petrolieri (păcură) sau lemne de foc (codrul e frate cu românul, până la ultimul pom doborât).

Aici, la un venit de sub 0,31 ISR (<155 lei) se acordă 54 lei iar în cazul familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează între 1,0802 ISR şi 1,23 ISR se acordă 0,032 ISR. Adică fenomenala sumă de… 16 lei! Bani, nu glumă.

Mai mult durează să-i socoteşti decât să-i cheltuieşti. Mult calcul pentru nimic! Ca să nu fie nimeni nedreptăţit, au dreptul la aceste compensări ale cheltuielilor cu încălzirea şi cetăţenii străini ori apatrizii cu domiciliul sau reşedinţa în România.

Cum prevenim frauda? Prin birocraţie!

Ca şi până acum, ajutorul pentru încălzirea casei va fi acordat după completarea unui formular prin care se efectuează cererea şi, totodată, se declară pe proprie răspundere numărul membrilor familiei, dar şi cuantumul veniturilor obţinute.

La acestea se adaugă şi menţionarea unor detalii legate de avutul personal, de bunurile mobile şi imobile deţinute. Nu de alta, dar s-au descoperit (şi nu rar!) cetăţeni pretins vulnerabili, amărâţi, solicitanţi plângăreţi ai milei publice, dar deţinători a zeci de mii de euro în bănci, cu limuzine la poartă şi proprietari de castele pardosite cu marmură!

Există dubii şi neclarităţi cu privire la cele declarate de către beneficiar? Primarul va dispune (ne)acordarea ajutorului, dar numai după efectuarea anchetei sociale de către serviciul de asistenţă socială.

Dar dacă familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinţei refuză să furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale? Este simplu! I se sistează orice ajutor dintre cele specificate în cele două ordonanţe (OG 27/2013 şi OUG 70/2011)!

La fel se întâmplă şi în cazul descoperirii unor fraude, a unor declaraţii false. Sumele încasate necuvenit se recuperează, în temeiul dispoziţiei edilului-şef, care constituie şi titlu executoriu.

Dacă la completarea cererii, titularul nu şi-a luat în serios îndatorirea de a preciza corect alcătuirea familiei sale, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile deţinute, se poate alege cu o amendă de 200-1000 de lei. Dacă fapta are iz infracţional, la uşa consumatorului “vulnerabil” o să bată, neîntârziat, şi poliţia!

Acum, la final de articol, nu putem decât să visăm la un viitor în care fiecare cetăţean apt de muncă va avea posibilitatea de a desfăşura o activitate conformă pregătirii sale şi normal remunerată, fără a mai avea nevoie să primească umilitoarele firimituri şi ajutoare venite din partea statului asistenţial.

Şi mai putem visa, cu ochii deschişi, la timpurile când doar categoriile cu adevărat vulnerabile, şi nu miile de profitori, vor beneficia de bunăvoinţa societăţii!

 Dacă mai rămâne timp, ne vom imagina şi o locuinţă complet independentă energetic sau încălzită utilizând doar… energie liberă!

Comments are closed.