Categories
Articole Legislaţie utilă

Asigurarea obligatorie a locuințelor

asigurare-locuintaÎn data de 24 iulie 2013 a fost publicată Legea nr. 243/2013 în Monitorul Oficial. Aceasta vine în completarea Legii nr. 260/2008 și aduce unele modificări legate de asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor. Astfel, polița de asigurare nu mai este singurul document necesar proprietarilor pentru dovedirea faptului că locuința este asigurată.

Legea nr 243/2013 a intrat în vigoare pe data de 27 iulie și a introdus certificatul de asigurare care este un document ce atestă existența unei polițe de asigurare obligatorie PAD (polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale). Acest ceritficat este eliberat de către asiguratori în momentul în care s-a încheiat contractul de asigurare, alături de polița de asigurare PAD.

Conform noii legi, persoanele care dețin locuințe vor putea să demonstreze că au casa asigurată împotriva dezastrelor naturale cu certificatul de asigurare sau cu polița de asigurare obligatorie (așa cum se întâmpla până acum).

Legea 243/2013 aduce o noutate și la modalitatea de despăgubire pentru persoanele care dețin o poliță de asigurare obligatorie a locuinței, cât și una facultativă. În primul rând trebuie menționat faptul că proprietarii vor fi obligați să încheie o poliță de asigurare obligatorie (PAD) chiar dacă aceștia dețin o poliță de asigurare facultativă (indiferent dacă aceasta acoperă sau nu aceleași riscuri).

Astfel, în cazul unui dezastru, proprietarii vor primi despăgubire întâi din partea asigurării obligatorii și apoi din partea celei facultative. Actul normativ precizează că “În cazul în care o persoană are atât un contract de asigurare obligatorie, cât și unul de asigurare facultativă, plata despăgubirilor se face mai întâi în baza contractului de asigurare obligatorie, urmând ca pentru restul de despăgubire neacoperit, plata să se facă în baza contractului de asigurare facultativă. Valoarea asigurată luată în calcul la stabilirea ratei asigurării facultative reprezintă diferența dintre valoarea totală a locuinței asigurate și valoarea asigurată luată în calcul la stabilirea asigurării obligatorii”.

Potrivit legii 243/2013, polița de asigurare obligatorie va fi încheiată în continuare între PAID (Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor), adică societatea care emite polițele și deținătorul locuinței. Totuși, acest proces nu se va realiza direct, ci prin mijlocirea tuturor asiguratorilor autorizați să subscrie riscuri de catastrofă și nu prin firmele de asigurări acționare ale PAID.

Care este clasificarea locuințelor asigurate?

Locuințele pentru care se încheie asigurări obligatorii sunt de două tipuri:

Tip A: construcție cu structură rezistentă din beton armat, metal ori lemn sau cu pereți exteriori din piatră, cărămidă arsă din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termin și/sau chimic

Tip B: construcție cu pereți exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament terminc și/sau chimic (ex: chirpici).

În cât timp primește propietarul despăgubirea la asigurare?

Perioada de despăgubire pentru polițele de asigurare obligatorie a imobilelor este de 15 zile de la primirea sumelor necesare de către asigurator din partea PAD: Totuși, polițele de asigurare obligatorii acoperă doar riscurile de alunecare teren, inundație și cutremur. Dacă este vorba de asigurare facultativă, atunci condițiile vor fi cele stabilite în contract.

Prețul asigurării obligatorii pentru locuințele de Tip A este de 20 Euro (pe an), iar pentru construcțiile de TIP B vorbim de o sumă de 10 Euro (pe an). Asigurările facultative sunt mai mari decât cele obligatorii, un proprietar de apartament evaluat la 100.000 euro ajungând să plătească chiar și 200 Euro pe an, în funcție de riscurile acoperite de contract.

Dacă proprietarii nu respectă legea și aleg să nu încheie contracte de asigurare obligatorie a locuinței, aceștia vor primi amenzi între 100 și 500 lei, conform Legii 243/2013. Amenzile vor fi aplicate de către personalul de specialitate din cadrul primăriilor.

Noua reglementare “atacă” și modul în care sunt distribuite sumele de bani încasate din amenzile percepute persoanelor care nu își încheie o poliță de asigurare obligatorie a locuințelor. Vechea legislație preciza că 40% dintre amenzi mergeau la bugetul de stat. 40% către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, iar bugetul autorităților locale încasau restul de 20%.

După data de 27 iulie 2013. amenzile contravenționale constituie venituri la bugetul de stat în proporție de 40%, iar 60% se vor îndrepta către autoritățile locale de pe raza teritorială în care locuiește contravenientul.

De reținut!

Contractele aflate în derulare în momentul în care Legea 243/2013 a intrat în vigoare vor rămâne valabile în condițiile stabilite la data încheierii acestora.

Comments are closed.