Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Transformarea posturilor personalului contractual la I.S.C.

ISCPreşedintele Traian Băsescu cere reexaminarea unei legi de aprobare a unei OUG care reglementează transformarea, fără concurs sau examen, a posturilor personalului contractual la Inspectoratul de Stat în Construcţii în funcţii publice.

În cererea de reexaminare preşedintele scrie că prin Art. III al Ordonanţei menţionate se prevede că transformarea posturilor personalului contractual încadrat în structura organizatorică a Inspectoratului de Stat în Construcţii în funcţii publice se face în conformitate cu prevederile Legii 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. Potrivit acestei legi-cadru privind Statutul funcţionarilor publici, ocuparea funcţiilor publice se face numai prin promovare, transfer, redistribuire, recrutare sau alte modalităţi prevăzute expres de această lege, însă în urma promovării unui concurs sau examen, după caz. Legea nr. 188/1999 face menţiune despre transformarea posturilor funcţiei publice doar în cazul promovării funcţionarului public (Art. 64 Alin.2) şi în cazul în care se solicită transformarea unei funcţii publice vacante într-o funcţie publică cu o altă denumire sau într-o funcţie publică de nivel inferior ori superior (Art. 107 Alin. 2 lit. b).