Tag: funcţionar public

 • Funcţionarul public încadrat în serviciul de control este încadrat ca personal de specialitate?

  Potrivit ultimelor noutăţi legislative, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a pronunţat asupra statutului personalului cu statut de funcţionar public încadrat în serviciul de control în sănătate publică din direcţiile de sănătate publică.

 • Cazuri de incompatibilitate în cazul consilierilor locali

  Incompatibilităţile reflectă acele situaţii în care un oficial public exercită mai multe funcţii în acelaşi timp, deşi este interzis de lege. Incompatibilităţile privind demnităţile publice şi funcţiile publice sunt cele reglementate de Constituţie, de legea aplicabilă autorităţii sau instituţiei publice în care persoanele ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică îşi desfăşoară activitatea,…

 • Conflictul de interese în cazul consilierilor locali!

  Un conflict de interese este o situație în care o persoană sau organizație este implicată în mai multe interese, de exemplu interese financiare sau de altă natură, ce pot corupe sau afecta major luarea deciziilor corecte și imparțiale de către acea persoană sau organizație. Un oficial public este în conflict de interese atunci când, în virtutea funcţiei…

 • Răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici!

  Răspunderea disciplinară a funcționarilor publici îşi are izvorul în dispozițiile art.77 alin.(1) din Legea nr. 188/19991 privind Statutul funcționarilor publici, potrivit cărora „încălcarea cu vinovăție de către funcționarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcției publice pe care o dețin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea…

 • Evaluarea funcționarilor publici. Legea 188/1999 a fost modificată și completată!

  Încă de la început de carieră, orice funcționar public ar vrea să crească într-un an cât alți-n trei, precum Făt-Frumos din poveste. Unii angajați la stat – și nu puțini – aspiră să ajungă departe, de s-ar putea chiar în breasla înalților funcționari publici. Fiindcă nu-i puțin lucru să obții funcția de prefect, de secretar…

 • Sistemul fiscal de colectare şi administrare a bugetului naţional are deficit de personal

  Sistemul fiscal de colectare şi administrare a bugetului naţional al României are un deficit de aproximativ 3.700 de funcţionari publici, generat de lipsa angajărilor de aproximativ 7 ani, afirmă reprezentanţii Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Finanţe (FNSF). Consiliul Naţional al FNSF s-a reunit în şedinţa extraordinară pentru a analiza declaraţiile publice privind reducerile de personal,…

 • CCR a fost sesizată cu privire la Legea care prescrie după trei ani faptele de conflict de interes

  Președintele Klaus Iohannis a trimis Curții Constituționale a României (CCR) legea care prescrie după trei ani faptele de conflict de interese sau incompatibilitate săvârșite de demnitari sau funcționari publici. Legea a fost respinsă de Iohannis pe motiv de neconstituţionalitate. Șeful statului arată că legea supusă controlului de constituţionalitate prevede că “faptele săvârşite de persoanele aflate…

 • ICCJ. Competenţa materială având ca obiect raportul de serviciu a funcţionarului public

  Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici stabilește în favoarea tribunalelor competenţa materială exclusivă în soluţionarea cauzelor având ca obiect raportul de serviciu al funcţionarului public, fără a face distincţie după cum autoritatea publică pârâtă este una de nivel central sau local. Art. 10 din Legea nr.…

 • Codul administrativ a fost adoptat!

  Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat proiectul Codului administrativ, cu 175 de voturi \’pentru\’, 33 \’împotrivă\’ şi 15 abţineri. ‘Funcţionarii publici vor da evaluări scrise anuale iar cei care vor avea pregătirea şi eficienţa solicitate de instituţiile în cauză vor rămâne, care nu, vor pleca ‘acolo unde se regăsesc mai bine”, a declarat iniţiatorul. El a…

 • Opinia Ministerului Public cu privire la impactul modificărilor legislative ale Codului penal

  Ministerul Public a anunțat că a fost finalizată o analiză privind impactul modificărilor legislative ale Codului penal care vizează infracțiunile de abuz în serviciu și de neglijență în serviciu,  din perspectiva încălcării obligației statului de a asigura, prin politica sa penală, o protecție efectivă a cetățeanului în fața faptelor de natură ilicită care îi aduc atingere…