Categories
Articole Persoane juridice. Societăţi

Excluderea unui asociat din cadrul unei firme

ExcludingÎi promisesem Oanei că dacă ajung la ea în oraș am să o vizitez negreșit. Zis și făcut! Eram prietene din copilărie, dar nu ne văzusem de ceva vreme, astfel încât întâlnirea a fost extrem de plăcută. Am aflat că pasiunea ei pentru flori s-a transformat în afacere. Mi-a spus că acum vreo 3 ani a decis să deschidă o firmă în care să vândă buchete de flori personalizate. Nu prea înțelegeam la ce se referea așa că am mers în micul ei atelier unde luau naștere buchetele de flori ireal de frumoase.

Îi admiram micul atelier încărcat de flori care mai de care, când a sunat clopoțelul de la intrare și în ușă și-a făcut apariția un bărbat. Acesta dorea un buchet de flori pentru ziua mamei sale. Prietena mea l-a poftit să se așeze și să-i povestească despre cum era mama lui, câți ani avea, ce îi plăcea. În felul acesta reușea să își creeze în minte portretul celei pentru care va crea buchetul. I-a spus bărbatului să revină peste vreo 2 ore, timp în care am privit cum din mâinile ei se năștea o adevărată operă de artă, de parcă florile prindeau viață.

După 2 ore buchetul era gata, Oana era mulțumită. În așteptarea clientului, am început să povestim. Oana era supărată pentru că cele două asociate ale ei doreau să o excludă din societate pe motiv că soțul Oanei își înființase o societate comercială. Oana le-a explicat că nu este nici asociat și nici administrator la firma soțului. În plus, firma soțului ei se ocupa de amenajarea grădinilor. Mi-a explicat că se asociase cu încă două persoane pentru că la început a avut doar ideea afacerii, dar nu dispunea de capitalul necesar pentru a-și transforma visul în realitate. M-a întrebat ce șanse are să rămână în firma în care pusese atâta suflet și care s-a născut din ideea ei.

Ce a prevăzut legiuitorul referitor la excluderea unui asociat dintr-o firmă?

  În legea societăților comerciale nr. 31/1990 la articolele 222-225 sunt prevăzute situațiile limitative în care se poate face excluderea dintr-o firmă, modalitatea și efectele acestei operațiuni.

Cazurile prevăzute de lege sunt stricte și limitative și se aplică societăților în nume colectiv, în comandită simplă, în comandită pe acțiuni și societăților cu răspundere limitată.  Acestea sunt:

– neefectuarea aportului la capitalul social la care s-a obligat. Dacă asociatul întârzie să efectueze aportul la capitalul social pe care a promis că îl va depune într-un anumit termen.

– dacă asociatul cu răspundere nelimitată este în faliment sau a devenit incapabil din punctul de vedere al atribuțiilor ce îi revin. (de exemplu, a fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, fals, uz de fals, dare de mită, spălare de bani etc.)

– dacă asociatul cu răspundere nelimitată se amestecă fără drept în administrarea societății,  folosește bunurile societății și săvârșește acte de concurență. De exemplu, dacă un asociat fără a avea consimțământul scris al celorlalți asociați folosește bunurile, capitalul societății în scopul său sau al altuia va fi obligat să restituie societății beneficiile rezultate și să plătească despăgubiri. Un alt caz ar fi cel al unui asociat care fără a avea consimțământul celorlalți asociați face parte din alte societăți concurente sau care au același obiect de activitate.

– dacă asociatul administrator comite fraudă în dauna societății sau se folosește de semnătura socială sau de capitalul social în folosul său sau al altora. Noțiunea de fraudă în dauna societății presupune prejudicierea intenționată din partea administratorului a societății prin acte juridice care duc la diminuarea patrimoniului acesteia. Cel vinovat de fraudă în dauna societății încalcă obligația de fidelitate față de societate și față de ceilalți asociați.

Care este modalitatea în care poate fi exclus un asociat?

 Cererea de excludere poate fi făcută atât de societate, cât și de oricare dintre asociați și se soluționează de către instanța de judecată. Cererea are la bază hotărârea tuturor asociaților cu excepția asociatului a cărui excludere se solicită. Dacă cererea este formulată de un asociat, atunci în proces vor fi citate societatea și asociatul pârât (a cărui excludere s-a cerut).

Dacă societatea care cere excluderea unui asociat este formată din doi asociați prin excluderea unuia dintre ei, societatea rămâne cu un singur asociat și va fi dizolvată. În cazul în care asociatul care rămâne decide să continue activitatea într-o societate cu răspundere limitată cu asociat unic, atunci dizolvarea nu are loc.

Dacă instanța admite cererea de excludere, în cadrul hotărârii judecătorești pe care o pronunță, dispune și cu privire la structura participării la capitalul social al celorlalți asociați rămași. Hotărârea prin care se pronunță cu privire la excluderea asociatului poate fi atacată doar cu apel.

Legea prevede că hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a admis excluderea unui asociat să fie depusă în termen de 15 zile la registrul comerțului, iar dispozitivul hotărârii se va publica la cererea societății în Monitorul Oficial pentru a fi opozabilă terților.

Care sunt efectele excluderii asociatului?

 Începând cu data excluderii cel exclus pierde calitatea de asociat. El va avea dreptul la beneficii și va suporta pierderile până în ziua excluderii sale, însă nu va putea cere lichidarea lor până când acestea nu sunt repartizate conform actului constitutiv. Asociatul exclus nu are dreptul la o parte proporțională din patrimoniul societății, ci va primi o sumă de bani care să reprezinte contravaloarea acesteia.

Asociatul exclus își va păstra obligațiile asumate față de terți pentru operațiunile efectuate de societate până la momentul excluderii sale. Este posibil ca la momentul excluderii să fie operațiuni în curs de executare. În această situație, asociatul exclus va suporta consecințele și nu-și va putea retrage partea ce i se cuvine până când aceste operațiuni nu sunt finalizate.

  Cazuri practice în care un asociat nu poate fi exclus pentru motivele prevăzute de legea 31/1990:

   – dacă un asociat nu desfășoară activitate fizică sau intelectuală în folosul societății;

– dacă împotriva unui asociat s-a formulat plângere la organele de poliție pentru anumite fapte penale. Acest aspect nu dovedește săvârșirea unei infracțiuni de către acesta dacă nu s-a pronunțat o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă;

– faptul că soțul asociatului administrator are o altă societate comercială cu o activitate diferită de cea a firmei în cauză și în care asociatul administrator nu este asociat.

 Ce șanse are Oana să își păstreze calitatea de asociat în firmă?

 Faptul că Oana nu era asociată sau administrator la firma soțului și obiectul de activitate era distinct de cel al firmei sale, nu justifica decizia celorlalte asociate de a o exclude. În această situație nu era conflict de interese și nici nu săvârșea acte de concurență neloială. Până la urmă ea era singura care crea acele buchete și lucra, celelalte asociate îi dădeau doar sfaturi. Oana își dorea ca acea afacere să meargă în continuare și nu-și propusese să le caute nod în papură asociatelor ei pe motiv că nu își aduceau aportul fizic și intelectual în mod eficient la afacere.

A înțeles că legal asociatele ei nu aveau dreptate și era încântată că își va putea continua visul de a vedea fețele fericite ale clienților care erau fascinați când veneau să ia prețioasele buchete de flori.

În acea zi Oana a decis că este mai bine să-și continue activitatea singură fără cele două asociate. A înțeles că niciun sacrificiu nu este în zadar pentru a-și urma visul. I-am spus că important este ca atunci când ai un vis, să te trezești și să-l urmezi!

În viață “când îți dorești ceva cu adevărat, tot universul conspiră pentru îndeplinirea visului tău.” (Paulo Coelho).