Categories
Contencios-administrativ Ştiri

Pensia de serviciu acordată pentru judecător la momentul pensionării

ccr

Pensia de serviciu se acordă pentru calitatea de judecător al Curţii, indiferent de momentul pensionării persoanei care deţine sau a deţinut această calitate.

Astfel Curtea a dat publicităţii motivarea deciziei din 12 martie în care a constatat că dispoziţiile art.71 alin.(2) teza întâi din Legea 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea CCR, care fac obiectul excepţiei ridicate de Avocatul Poporului (AP), sunt constituţionale în măsura în care se aplică judecătorilor Curţii care au exercitat această funcţie, indiferent de data pensionării.

Acordarea pensiei de serviciu este condiţionată de două criterii:
– persoana în cauză “să fi avut un mandat de judecător al instanţei constituţionale”,
– să fi îndeplinit condiţiile de pensionare anterior sau în cursul exercitării mandatului de judecător.

Curte precizează că, în realitate, autorul sesizării nu urmăreşte constatarea neconstituţionalităţii în ansamblu a dispoziţiilor respective, ci solicită mai degrabă pronunţarea unei decizii sub rezervă de interpretare în sensul stabilirii înţelesului constituţional al textului de lege criticat şi al excluderii din sfera de aplicare a legii a unui înţeles neconstituţional.

Prezenta decizie se va aplica numai în cauzele pendinte la momentul publicării acesteia, cauze în care respectivele dispoziţii sunt aplicabile, precum şi în cauzele în care, eventual, a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate, în această ultimă ipoteză decizia CCR constituind temei al revizuirii.
Decizia CCR este definitivă şi general obligatorie.