Categories
Articole Fiscalitate Persoane juridice. Societăţi

Dacă ai o idee de afacere și ceva bani, nu ezita să devii patron

business-planLa un moment dat, oricine dorește să devină independent din punct de vedere financiar, să câștige ceva mai mulți bani pentru a-și îndeplini visele, nevoile etc. Bineînțeles, există și excepții, așa cum de altfel există persoane cu idei geniale de afaceri, însă nu prea dispun de economii, și persoane care au bani, dar se pricep mai bine în a-i cheltui.

În orice categorie te-ai afla, trebuie să recunoști că ți-ar surâde ideea de a fi un mic boss, să simți că faci ceva util pentru tine sau pentru alții. Astfel, înființarea unei societăți comerciale gen S.R.L. ar putea fi începutul unui viitor promițător pentru tine!

Înainte de a prezenta ce legi ar fi indicat să citești pentru a fi cât mai informat și ce acte ai de realizat,  nu ezita să crezi, că tot ceea ce ai visat cu ochii deschiși poate deveni realitate! Cum victoria este a celor pregătiți, cunoașterea legilor îți va fi extrem de utilă pentru înființarea și dezvoltarea firmei, asta dacă nu cumva dorești să apelezi la serviciile unui avocat care să se ocupe contra-cost de toate actele necesare.

Legea principală care ne interesează este Legea 31/1990 privind societățile comerciale. De asemenea, nu ar fi rău dacă aveți în vedere și:

 • LEGE nr. 26/1990 privind Registrul Comerţului;
 • LEGE nr.359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului;
 • OUG 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în Registrul Comerțului;

Dacă nu doriți înființarea unei societăți comerciale şi mergeţi pe ideea unui PFA sau altă formă de organizare, atunci puteți să luați în considerare următoarele acte normative:

 • OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale (II) și întreprinderile familiale (IF);
 • Legea 300/2004  privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent.

Legea privind societățile comerciale conține informații despre mai multe tipuri de firme cum ar fi: SA, SRL, societate în comandită simplă sau pe acțiuni. În continuare am să vă prezint pașii ce trebuie urmați pentru a deschide un S.R.L.

Pentru început trebuie să știi că:

Există posibilitatea înființării unei societăți cu răspundere limitată, S.R.L. unde numărul asociaților nu poate fi mai mare de 50 sau, puteți opta pentru un S.R.L. cu asociat unic, adică doar dumneavoastră. În acest ultim caz, aveți calitatea de salariat și administrator al societății, iar valoarea aportului în natură pe care îl aduceți la constituirea societății, de exemplu un teren, trebuie să fie stabilită pe baza unei expertize.

Cine poate fi fondatorul unei societăți:

În general orice persoană fizică sau juridică. Însă, nu pot fi fondatori și nici administratori persoanele care sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită. De menționat este faptul că trebuie să existe o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă în acest sens.

Avantajele unui S.R.L.

 • Asociații răspund în limita aportului adus la formarea capitalului social, subscris și vărsat. Cu alte cuvinte, aceștia răspund cu patrimoniul firmei și nu cu bunurile proprii.
 • Capitalul social nu poate fi mai mic de 200 de lei, destul de mic, în comparație cu cel de la S.A. care nu poate fi mai mic 90.000 de lei;
 • Asociații pot decide câte coduri CAEN doresc să declare, existând posibilitatea de modificare a acestora;
 • Puteți alege ca societatea comercială să fie platitoare de TVA sau nu: în cazul firmelor mai mici de servicii este indicat ca întreprinderea să nu fie plătitoare de TVA.
 • În ceea ce privește plata impozitului la stat, trebuie menționat faptul că au fost aduse modificări Codului fiscal,  astfel de la la 1 februarie 2013, nicio societate nou-înființată sau cu venituri sub plafonul de 65.000 de euro nu mai poate plăti 16% impozit pe profit, ci este obligată să aplice regimul fiscal al microintreprinderilor, care presupune plata unui impozit de 3% pe veniturile realizate.

Plafonul de 65.000 de euro se calculează din însumarea veniturilor din orice sursă din care se scad:

 • veniturile aferente costurilor stocurilor produse;
 • veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de executie;
 • veniturile din producția de imobilizări corporale și necorporale;
 • veniturile din subvenții de exploatare;
 • veniturile din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare;
 • veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi și/sau penalități de întârziere care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
 • veniturile realizate din despăgubiri, de la societățile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.

Ce sunt microintreprinderile:

Potrivit Codului fiscal, acestea sunt persoane juridice române care îndeplinesc cumulativ urmatoarele condiții:

 • realizează venituri, altele decât cele din activități în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital (excepție fac doar persoanelor juridice care desfășoară activități de intermediere în aceste domenii) în domeniile jocurilor de noroc, consultanței și managementului;
 • au realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 65.000 euro;
 • capitalul social este deținut de persoane, altele decât statul și autoritățile locale.

Atenție: dacă firma plătitoare de impozit pe venit rămâne și o singură zi fară salariat sau cu toți salariații în concediu fară plată, conform Codului Fiscal nu mai este îndeplinită una din condițiile de a fi microintreprindere, fapt pentru care firma devine plătitoare de impozit pe profit.

Dezavantajele unui S.R.L.

 • Dacă optați pentru microinteprindere unde se plătește impozit pe venit de 3%, sunteți obligat ca în termen de 60 de zile de la constituirea societății să angajați minim un salariat.  Firmele plătitoare de impozit pe profit nu sunt obligate să aibe salariat;
 • Se poate opta pentru microintreprindere doar dacă nu se prestează urmatoarele obiecte de activitate: activități în domeniul bancar; activități în domeniul asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital cu excepția persoanelor juridice care desfășoară activități de intermediere în aceste domenii; activități în domeniile jocurilor de noroc, consultanței și managementului.

Documentele necesare

 • Dovada rezervării de nume, denumirea pe care doriți să o dați firmei. Această dovadă se obține de la Registrul Comerțului. În acest sens se completează un formular și se plătește o taxă  de rezervare.
 • Actul constitutiv încheiat sub semnătură privată sau în formă autentică. Sub semnătură privată înseamnă tehnoredactarea actului, printarea acestuia și semnarea lui. Legea prevede faptul că actul constitutiv trebuie să fie în formă autentică (atestat de un avocat sau autentificat la notar), dacă printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un imobil;
 • Declarație pe proprie răspundere că puteți fi asociat, administrator în firmă – în original, atestată de avocat sau autentificată la notar;
 • Specimen de semnatură al administratorului, autentificată de notar;
 •  Cazier fiscal, acesta se eliberează de îndată, costă 20 lei, este valabil 30 zile de la data emiterii, se emite de Directia Finantelor Publice a județului ori de Administrația Finanțelor Publice a municipiului de domiciliu. 
 • Dovada vărsării capitalului social. În acest caz, trebuie să deschideți un cont de capital la o bancă, nu puteti deschide cont curent, pentru că doar firmele pot face asta. După ce plătiți 200 lei capitalul social,  vi se va da o hârtie ce atestă existent contului de capital. O copie de pe această hartie o depuneți la dosar, asta pentru că de original aveţi nevoie ulterior în contabilitate pentru a  evidenția capitalul;
 • Copie de pe actul de identitate al fiecărui asociat.
 • Dovada de sediu: contract de vânzare-cumpărare, comodat, închiriere, donație. Este recomandat  să verificați inițial la Registrul Comertului dacă la adresa sediului dorit figurează vreo altă firmă. Legea prevede faptul că pot funcționa mai multe societăți la același sediu, numai dacă imobilul prin structura și suprafața sa utilă, permite funcționarea mai multor societăți în încăperi diferite;
 • Dovada atestării sediului, se ia de la ANAF;
 • Declarațiile tip pe care le luați de la Registrul Comerțului, ghișeul informații: declarație privind vectorul fiscal, declarație dacă la sediul social veți avea activitate sau nu.

Costuri aproximative pentru înființare S.R.L.

 • taxă de disponibilitate denumire, aproximativ 60 de lei;
 • taxele de depunere dosar și alte taxe de publicare, aproximativ 560 de lei;
 • redactarea/atestarea actului constitutiv și a declarațiilor, aproximativ  250 de lei;
 • taxă notarială pentru autentificarea specimenului de semnătură, aproximativ 60 de lei;

Cu alte cuvinte, cu aproximativ 1100 de lei și cu foarte multă răbdare, cu siguranță vei reuși să obții toate actele necesare pentru deschiderea unei societăți cu răspundere limitată, asta doar dacă te interesezi singur de toate actele, fără să apelezi la un avocat. În funcție de realizarea sau nu a planului pe care ți l-ai făcut înainte de a te dedica acestui lucru, vei observa dacă este sau nu cazul să regreți că ți-ai investit banii în deschiderea unei firme!

După ce ai toate actele în regulă, depui dosarul la O.R.C. și aștepți bineînțeles, un răspuns favorabil. După ce intri în posesia actelor, rămâne să te adresezi unei firme specializate pentru realizarea ștampilei, ulterior, va trebui să faci un drum până la Agenția Națională de Administrație Fiscală pentru a depune declarația de începere a activității și declarația de înregistrare fiscală, aceastea se depune în termen de 30 de zile de la data înființării societății.

După cum am menționat și în preambulul acestui articol, poți opta pentru înființarea unui PFA și nu a unui S.R.L. Însă ca persoană fizică autorizată te folosești în principal de forţa ta de muncă și trebuie să ai un document – diplomă, atestat, certificat, din care să reiasă că ai o anumită specializare. PFA se poate face pentru meserii precum: medic, avocat, notar, contabil, taximetrist, tâmplar, dulgher etc.

Așadar, dacă informațiile prezentate mai sus ți-au fost de folos, iar firma ta ajunge să se autoîntrețină și să aibă pe deasupra și un profit măricel, ei bine, partea mea din toată afacerea asta, doneaz-o cui are nevoie! Să ne auzim cu bine … boss !