Categories
Învăţământ şi educaţie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Stimularea performanței înalte din învățământul preuniversitar

contribuabiliPrin proiectul de Hotărâre a Guvernului privind stimularea performanței înalte din învățământul preuniversitar, supus spre aprobare Guvernului României, sunt preconizate schimbări precum actualizarea cadrului normativ al măsurilor financiare necesare organizării competițiilor școlare pe discipline, pe meserii, tehnico-aplicative, ştiinţifice, de creaţie, cultural-artistice, sportive, a comunicărilor științifice, a simpozioanelor și a competițiilor extrașcolare tehnico-științifice, cultural-artistice, sportiv-turistice, a proiectelor educative la nivel județean, interjudețean, regional, național și internațional și stimulării performanței școlare înalte din învățământul preuniversitar, răspunzând cerințelor actuale determinate de schimbările produse în legislația și practica națională și internațională.

De asemenea, prezentul proiect de Hotărâre de Guvern, prin art. 3, propune acordarea de stimulente financiare olimpicilor internaționali din anul școlar 2010-2011 care nu au putut fi premiați ca urmare a prevederilor Legii nr. 283/2011, Art. 7 alin.( 2) În anul 2012, autoritățile și instituțiile publice, indiferent de modul de finanțare, nu vor acorda premii și prime de vacanță.