Tag: competiţii şcolare

  • Stimularea performanței înalte din învățământul preuniversitar

    Prin proiectul de Hotărâre a Guvernului privind stimularea performanței înalte din învățământul preuniversitar, supus spre aprobare Guvernului României, sunt preconizate schimbări precum actualizarea cadrului normativ al măsurilor financiare necesare organizării competițiilor școlare pe discipline, pe meserii, tehnico-aplicative, ştiinţifice, de creaţie, cultural-artistice, sportive, a comunicărilor științifice, a simpozioanelor și a competițiilor extrașcolare tehnico-științifice, cultural-artistice, sportiv-turistice, a proiectelor educative…