Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

ANFP, modernizată cu fonduri europene

parlament-2În perioada 25.09.2012 – 25.09.2014 se află în implementare proiectul “e – ANFP – Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în vederea asigurării unui management performant al funcţiei publice şi funcţionarilor publici la nivelul administraţiei publice centrale şi al serviciilor publice din subordinea/coordonarea autorităţilor publice centrale şi locale prin implementarea de instrumente inovatoare”, cod SMIS 36675 având o valoare de totală eligibilă de 14.513.253,92 lei plus T.V.A.

Importanţa şi relevanţa proiectului sunt evidenţiate şi grupul ţintă căruia i se adresează respectiv, 1.930 de autorităţi şi instituţii publice din cadrul administraţiei publice centrale şi locale din România, repartizat, din punct de vedere geografic, pe întreg spaţiul administrativ teritorial al României, şi din 4.000 de funcţionari, câte 2 reprezentanţi din cadrul fiecărei autorităţi şi instituţii publice de la nivelul administraţiei publice centrale şi locale din România inclusiv din cadrul ANFP.

Prin implementarea proiectului, Agenţia îşi propune dezvoltarea de instrumente inovatoare specifice pentru îndeplinirea eficientă a rolului şi atribuţiilor pe care instituţiile publice le exercită în domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, în relaţia cu ANFP şi anume implementarea semnăturii electronice la nivelul administraţiei centrale, judeţene, municipale şi orăşeneşti şi arhivarea electronică a documentaţiei cu semnătură electronică, inclusiv arhiva ANFP.