Categories
Articole Drept civil

Acte notariale într-un singur exemplar, o soluție contra fraudei?

act notarMulți români au ales să plece să lucreze în străinătate pentru a asigura copiilor un viitor mai bun. Evident că nimic în viață nu se obține fără sacrificii. Pentru mulți români anii în care au stat departe de casă și de cei dragi au însemnat lipsuri, sărbători fără miros de cozonac și sarmale, zile de naștere petrecute între patru pereți.

Așa a decis și familia C. să plece la muncă în afara granițelor. Pe lângă casa în care locuiau înainte de a pleca, reușiseră cu bani strânși cu trudă să cumpere un apartament cu trei camere. Având doi copii, au decis că trebuie să le ofere șanse egale, astfel încât au considerat că era necesar să mai lucreze ceva vreme pentru a putea achiziționa un alt apartament.

Veneau în țară odată pe an, dar nu puteau să zăbovească prea mult. Stăteau cam 10 zile cât să-și mai ostoiască dorul de casă! Nu mică le-a fost mirarea când au venit acasă și au mers să vadă apartamentul nou achiziționat și … nu au putut deschide ușa. Cheia pe care o aveau nu se mai potrivea. Erau nedumeriți, au verificat să nu fi greșit etajul. La un moment dat, ușa apartamentului lor a fost deschisă de un bărbat care îi privea nedumerit. Familia C. credea că visează! În casa lor, le deschide uşa un bărbat necunoscut! Bărbatul i-a întrebat ce caută. Familia C. i-a spus că este apartamentul lor și că prezența lui în această casă e de neînțeles. Bărbatul le-a spus că a cumpărat apartamentul de 1 săptămână de zile și că este proprietar. “Dar noi nu am vândut”, au replicat consternați adevărații proprietari.

După discuții au aflat că bărbatul cumpărase apartamentul de la familia C., cel puțin așa susținea presupusul proprietar. Au realizat că au fost trași pe sfoară, că cineva profitase de lipsa lor din țară ca să le falsifice cărțile de identitate, semnăturile să își însușească identitatea lor, să le vândă apartamentul și să încaseze prețul.

Au mers de îndată la poliție unde au început să se facă cercetări și au aflat că exista o adevărată caracatiță care se ocupa cu afaceri imobiliare care funcționa așa: se interesau ce persoane nu se află temporar în țară, le aflau datele de identificare din cărțile de identitate, le falsificau aplicând poza lor însușindu-și astfel identitatea acelor persoane, se interesau ce proprietăți aveau aceștia și apoi le vindeau unor terți.

În cercetările efectuate de poliție s-a ajuns și la biroul notarial unde s-au încheiat actele de vânzare ale apartamentului unde au verificat actele și s-a constatat că li se falsificaseră semnăturile. În final, escrocii au fost prinși și condamnați, iar familia C. și-a recuperat apartamentul. Marele lor noroc a fost că apartamentul lor fusese vândut fraudulos cu o săptămână în urmă, pentru că dacă ar fi trecut mai mult timp, caracatița imobiliară urma să-l mai vândă de câteva ori ca să se piardă urma. Și atâția ani de trudă, s-ar fi dus pe apa sâmbetei.

Având în vedere că în decursul timpului s-au falsificat multe semnături și acte notariale, s-a decis ca începând cu 1 ianuarie 2013, orice act ce se va încheia la notar să se întocmească într-un singur exemplar original care se va păstra în arhiva notarului.

Părțile vor semna doar actul ce se va păstra la notar și vor primi ca dovadă a încheierii acelui act doar duplicat după original. De reținut că duplicatele vor fi semnate și ștampilate doar de notar, iar la semnătura părților se va dactilografia numele fără a mai purta semnătura.

În acest fel, practic, părțile vor folosi la instituții și autorități duplicatul de pe actul original, însă neavând semnături nu va mai exista riscul de a fi falsificate pe viitor. Potrivit legii, duplicatele eliberate au aceeași valoare și forță juridică ca și actul original. Duplicatele eliberate în ziua încheierii actului sunt scutite de plata unui onorariu suplimentar.

În afara eliminării riscului de a mai fi falsificate semnăturile părților, în cazul în care se constată existența unei erori în conținutul actului, va fi simplu de rectificat, pentru că există doar exemplarul din arhiva notarului. Înainte de apariția acestei modificări a legii, părțile aveau fiecare câte un exemplar și dacă era necesar să se îndrepte vreo eroare, trebuiau să se prezinte la notar cu toate exemplarele eliberate inițial. De multe ori, părțile le pierdeau sau le lăsau la anumite instituții în original și era dificilă operațiunea de îndreptare a erorii pe toate actele originale.

Dacă pierdeți duplicatul eliberat de notar, veți putea solicita eliberarea de copii legalizate. Atenție, vi se vor elibera copii legalizate tot de pe duplicat, deci nu veți primi niciun act care să poarte semnăturile părților! Tot duplicatele vor fi folosite pentru îndeplinirea obligației de comunicare a actelor autentice notariale către oficiile de cadastru și publicitate imobiliară, Arhiva Electronică de Garanții Mobiliare, oficiile de stare civilă, direcțiile de taxe și impozite etc.

Să sperăm că prin aceste modificări legiuitorul a reușit să găsească o soluție prin care să stopeze fraudele legate de falsificarea actelor notariale, a semnăturii părților, a însușirii identității unor persoane. Dacă prin această măsură va reuși, rămâne de văzut!