Categories
Organizare judiciară Ştiri

Degrevarea instanţelor şi pregătirea punerii în aplicare a NCPC

modif-legislativeLegea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, a fost publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 89 din data de 12 februarie 2013. Actul normativ prevede modificarea şi completarea:
– Codului de procedură civilă;
– Modificarea şi completarea unor acte normative în materie contravenţională şi în materia contenciosului administrativ şi fiscal;
– Dispoziţii privind pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Modificarea şi completarea codului de procedură civilă se referă la materia strămutării, materia motivelor de casare în recurs şi instituie măsuri tranzitorii şi finale de aplicare a legii.
Modificarea şi completarea unor acte normative în materie contravenţională şi în materia contenciosului administrativ şi fiscal se referă la:
– O.G. nr. 15/2002;
– Legea 188/1999;
– Legea 448/2006;
– Legea cetăţeniei române nr. 21/1991.
Măsurile tranzitorii pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă prevăd că dispoziţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, privind cercetarea procesului şi, după caz, dezbaterea fondului în camera de consiliu se aplică proceselor pornite începând cu data de 1 ianuarie 2016, însă pentru procesele pornite începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la data de 31 decembrie 2015, cercetarea procesului şi, după caz, dezbaterea fondului se desfăşoară în şedinţă publică, dacă legea nu prevede altfel.