Categories
Financiar bancar Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect: Raportarea de date şi informaţii statistice la BNR

BNRBanca Naţională a României a publicat pe website-ul BNR un proiect de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului BNR nr. 31/2011 privind raportarea de date și informații statistice la BNR.
Conform proiectului, instituţiile de credit raportează Băncii Naţionale a României, Direcţia Statistică, în nume propriu, date statistice privind: Situaţia deţinerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN, Situaţia dividendelor şi cupoanelor încasate de la începutul anului calendaristic până la sfârşitul lunii de referinţă, Situaţia emisiunilor de acţiuni/unităţi de fond identificabile prin cod ISIN listate pe pieţele externe de capital, Situaţia emisiunilor de titluri de valoare de natura datoriei efectuate pe pieţele externe de capital, Situaţia deţinerilor de titluri de valoare identificabile prin codul de referinţă al titlului de valoare (lipsă cod ISIN), la sfârşitul lunii de referinţă.
Banca Naţională a României poate solicita, după caz, informaţii suplimentare entităţilor raportoare în vederea verificării datelor raportate, determinării unor indicatori specifici sau identificării datelor cu caracter confidenţial în cazul informaţiilor ce fac obiectul acestor raportări.