Tag: raportare de date

  • Proiect: Raportarea de date şi informaţii statistice la BNR

    Banca Naţională a României a publicat pe website-ul BNR un proiect de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului BNR nr. 31/2011 privind raportarea de date și informații statistice la BNR. Conform proiectului, instituţiile de credit raportează Băncii Naţionale a României, Direcţia Statistică, în nume propriu, date statistice privind: Situaţia deţinerilor de titluri de valoare identificabile prin cod…