Categories
Financiar bancar Legislaţie internaţională Ştiri

Publicarea prospectului de emisiune a valorilor mobiliare executate silit

valori mobiliareÎn Cauza C-441/12 Almer Beheer și Daedalus Holding un judecător olandez a întrebat dacă obligația de publicare a prospectului se aplică, în principiu, și în cazul licitațiilor publice pentru vânzarea valorilor mobiliare executate silit.
Ca răspuns, au fost invocat art. 1 alin. (2) lit. (g) Directiva 2003/71/CE:
”Prezenta directivă nu se aplică:
[…]
(h) valorilor mobiliare care figurează într-o ofertă în cazul în care valoarea totală a ofertei este mai mică de 2 500 000 EUR; valoarea totală a ofertei se calculează pe o perioadă de douăsprezece luni”.