Tag: Olanda

  • Publicarea prospectului de emisiune a valorilor mobiliare executate silit

    În Cauza C-441/12 Almer Beheer și Daedalus Holding un judecător olandez a întrebat dacă obligația de publicare a prospectului se aplică, în principiu, și în cazul licitațiilor publice pentru vânzarea valorilor mobiliare executate silit. Ca răspuns, au fost invocat art. 1 alin. (2) lit. (g) Directiva 2003/71/CE: ”Prezenta directivă nu se aplică: […] (h) valorilor…