Categories
Financiar bancar Legislaţie internaţională Ştiri

Atribuirea unor sarcini specifice Băncii Centrale Europene

BCEAvizul Băncii Centrale Europene din 27 noiembrie 2012 cu privire la o propunere de regulament al Consiliului de atribuire a unor sarcini specifice Băncii Centrale Europene a fost publicat în JO C 30 din 1 februarie 2013.
Banca Centrală Europeană (BCE) a primit, din partea Consiliului, solicitarea de a emite un aviz în legătură cu o propunere de regulament al Consiliului de atribuire a unor sarcini specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit. În acelaşi timp, BCE a fost solicitată de către Consiliu, dar şi de către Parlamentul European, să emite încă un aviz cu privire la o propunere de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană).
În ciuda procedurilor legislative distincte aplicabile acestor texte, BCE a hotărât să adopte un aviz unic cu privire la cele două propuneri.
Confom Regulamentului de procedură al BCE, Consiliul Guvernatorilor adoptă avizul în cauză. Astfel, BCE este pregătită să îndeplinească sarcinile noi referitoare la supravegherea prudențială a instituțiilor de credit şi să contribuie astfel la armonizarea procedurilor şi practicilor de supraveghere, la eliminarea distorsiunilor naţionale şi la semnalarea necesităţii unei zone monetare integrate.
BCE subliniază importanța realizării unui acord cu privire la propunerile de mai sus până la sfârșitul anului 2012, pentru a menține calendarul prevăzut, și anume intrarea în vigoare a regulamentului MSU propus la 1 ianuarie 2013 şi punerea integral în aplicare până la 1 ianuarie 2014.