Tag: Regulamentul de procedură al BCE

  • Atribuirea unor sarcini specifice Băncii Centrale Europene

    Avizul Băncii Centrale Europene din 27 noiembrie 2012 cu privire la o propunere de regulament al Consiliului de atribuire a unor sarcini specifice Băncii Centrale Europene a fost publicat în JO C 30 din 1 februarie 2013. Banca Centrală Europeană (BCE) a primit, din partea Consiliului, solicitarea de a emite un aviz în legătură cu o propunere…