Categories
Administraţie publică centrală Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Completări la Regulamentul de organizare şi funcţionare al MJ

JustitiaÎn temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Justiţiei a suspus dezbaterii publice proiectul de ordin privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 120/C/2011.
Prezentul proiect are ca obiect completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei în sensul instituirii la nivelul Ministerului Justiţiei, ca structură de lucru cu activitate permanentă a unei comisii având ca rol analizarea sesizărilor formulate în materia răspunderii disciplinare a judecătorilor şi procurorilor şi formulare de propuneri în acest sens ministrului justiţiei, în calitatea acestuia de titular al acţiunii disciplinare în materie.
Membrii Comisiei sunt desemnaţi de ministrul justiţiei.
Comisia este constituită din trei membri, judecători sau procurori detaşaţi în cadrul Ministerului Justiţiei. Din Comisie fac parte şi trei membri supleanţi, numiţi după aceleaşi reguli şi criterii ca şi membrii Comisiei, precum şi un secretar, propus de Direcţia resurse umane.
Proiectul de act normativ reglementează atribuţiile Comisiei la:
a) repartizarea sesizării adresate ministrului justiţiei în materia răspunderii disciplinare a judecătorilor şi procurorilor;
b) primirea rezultatului verificării prealabile comunicat ministrului justiţiei de Inspecţia Judiciară;
c) primirea rezultatului cercetării prealabile comunicat ministrului justiţiei de Inspecţia Judiciară;
d) primirea comunicării hotărârii secţiei Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a soluţionat acţiunea disciplinară.
Proiectul reglementează şi menţiunile pe care trebuie să le cuprindă sesizările adresate ministrului justiţiei în materia răspunderii disciplinare a judecătorilor şi procurorilor